290 inauguracja w Wyższym Seminarium Duchownym

„Gaude mater Polonia” czyli raduj się Matko-Polsko! Te słowa średniowiecznego hymnu zabrzmiały po raz kolejny w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018. Utwór wykonał Chór seminaryjny pod dyrekcją ks. Michała Olejarczyka.

290 inauguracja w Wyższym Seminarium Duchownym rozpoczęła się Mszą św. w Bazylice Katedralnej. Przewodniczył jej Biskup Kielecki Jan Piotrowski, który w swoim kazaniu, w kontekście rozpoczynającego się roku akademickiego, przypomniał piękne karty historii najstarszej kieleckiej uczelni. Ksiądz Biskup podkreślił, że ,,Wspominając nie zapominamy o przeszłości. Należy dziękować Bogu za 290 lat działalności seminarium oraz za wychowanie pokoleń kapłanów ofiarnie pracujących w naszej diecezji” – zaznaczył hierarcha. Mszę św. koncelebrowali: bp Marian Florczyk oraz licznie zgromadzeni księża profesorowie i proboszczowie alumnów naszego seminarium.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Auli seminaryjnej. Ks. rektor Paweł Tambor przywitał wszystkich przybyłych gości oraz wygłosił przemówienie, w którym podkreślił, że droga powołania kapłańskiego to przede wszystkim Boży, a nie ludzki plan. Ks. Tambor zaznaczył, że dla współczesnego świata seminarium to swego rodzaju ,,skandal”.  Po wypowiedzeniu przez ks. Rektora uroczystego Quod bonum, felix faustumque sit (czyli: co niechaj wypadnie dobrze, szczęśliwie i pomyślnie) głos zabrał senior alumnów – dkn Jarosław Góralski, który zachęcał wszystkich do stawania się odważnym świadkiem Prawdy i do marzeń o świętości. Ciepłe życzenia skierował do alumnów ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL i prodziekan Wydziału Teologii, który życzył nam, aby wejście w kolejny rok było pełne zaangażowania.

Wyjątkowo uroczystym momentem każdej inauguracji roku akademickiego jest przyjęcie nowych osób do grona studentów. 8 alumnów pierwszego roku, poprzez ślubowanie stało się studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mogliśmy następnie wysłuchać wykładu inauguracyjnego ks. dr. Marcina Kowalskiego. Ksiądz doktor w intrygujący sposób wprowadził zebranych w kontrowersyjne teologicznie zagadnienie ,,gniewu Bożego” na podstawie analizy Listu do Rzymian św. Pawła.

Uroczystość zakończył śpiew chóru, który wykonał pieśń „Gaudeamus igitur”.

Al. Andrzej Piszczek

>> Galeria zdjęć