290 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

W  tym roku mija 290 lat od momentu  powstania Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Z  tej okazji w sobotę, 25 listopada 2017 r. w murach uczelni odbyło się  okolicznościowe sympozjum naukowe.

Sympozjum naukowe w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach otworzyła wspólna modlitwa. Przed wystąpieniem referentów swoje słowo do zgromadzonych  skierował Biskup Kielecki Jan Piotrowski. – „Nawiązując do myśli Listu do Hebrajczyków można dokończyć, że sensem   tego Domu jest ta prawda jaką odczytujemy w natchnionym Słowie Bożym, że Chrystus jest ten sam: wczoraj, dziś i  zawsze. On  był w pierwszych dniach tego Seminarium: w 1724 roku - kiedy kładziono kamień węgielny pod budowę tej uczelni, w 1726 roku - kiedy ówczesny biskup krakowski Felicjan Konstanty Szaniawski wydał dekret erygujący Seminarium, czy w  1727 roku, kiedy rozpoczęła się tu nauka” – mówił biskup. – „Moi Drodzy, życzę wszystkim, abyście idąc w tej wędrówce czasu, spotykając zacne osoby:  czcigodnych Księzy rektorów, wśród nich błogosławionego  Józefa Pawłowskiego, wspominając też znakomitych studentów tej uczelni, między innymi błogosławionego  Jerzego Matulewicza, odkrywali to, co piękne zrodziło się na ziemi św. Krzyża” – podkreślał ordynariusz diecezji kieleckiej.

Bp Jan Piotrowski przypominając historię uczelni a także sylwetki niektórych postaci z nią związanych zaznaczył jednocześnie, że obecnie tworzona jest nowa historia. – „My tworzymy nową historię, pełną nadziei, która nie odnosi się tylko do przeszłości, ale i do teraźniejszości, bo żyjemy w tym czasie, jaki Pan Bóg nam daje, nie skąpiąc nam łaski w talentach i mądrości naszych księży profesorów, w osiągnięciach duchowych i naukowych naszych alumnów” – podsumował biskup.

 Podczas sympozjum wygłoszonych zostało pięć referatów omawiających różne dziedziny. Ks. dr Tomasz Gocel przedstawił sylwetki księży profesorów, pracowników Seminarium, którzy  byli prześladowani za czasów władz komunistycznych. O liturgii  mówił ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik. Jego wykład dotyczył recepcji reformy soborowej liturgicznej. Wykład ks. dr Pawła Tkaczyka związany był  z działalnością w dziedzinie historii sztuki. Ks. dr Jan Nowak mówił  z kolei o kulturze biblijno-homiletycznej. Ks. prof. dr hab. Roman Kuligowski powiedział natomiast o znaczeniu posoborowej odnowy teologii moralnej dla życia chrześcijańskiego.

- „Wiele się mówi na tym sympozjum o publikacjach, o książkach.  Ale te wszystkie materialne rzeczy mają przede wszystkim  powiedzieć nam o żywych osobach , które tworzyły to środowisko i zostawili nam pewien dorobek” – podkreślał podczas spotkania ks.  dr Paweł Tambor, rektor Seminarium. – „To sympozjum jest dedykowane szczególnie alumnom. Chcemy, aby ci młodzi ludzie czuli, że są kolejnym ogniwem tej tradycji, aby przejmując  pewną uświęconą treść od poprzedników i korzystając z tego dorobku  szli dalej głosząc Ewangelię” – dodał ks. Rektor.

Wydarzenie zakończył panel dyskusyjny.

Iwona Gajewska - Wrona
tekst za: em.kielce.pl

>> Galeria zdjęć