Bp Jan Piotrowski: Kapłan nie ma potrzeby, aby naśladować kogokolwiek z wielkiego świata, ale ma żyć ewangelicznym ideałem Chrystusa

Dziś obchodzimy  Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, a razem z nim Dzień Kapłański. Z tej okazji w Bazylice Katedralnej w Kielcach spotkali się księża z całej diecezji, by wspólnie podziękować Bogu za dar kapłaństwa.

Spotkanie księży rozpoczęło się o godz. 10.00. Konferencję wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina - rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Następnie księża trwali na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, mieli także możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty.

O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Byli także obecni biskupi pomocniczy: Marian Florczyk i Andrzej Kaleta.

Podczas homilii ordynariusz diecezji kieleckiej wiele mówił o odpowiedzialności, jaka spoczywa na każdym kapłanie. – „Jesteśmy powołani, aby głosić Dobrą Nowinę, czego wzór daje nam Boski Misjonarz i Kapłan Jezus Chrystus. On kreśląc swój autoportret w Synagodze, w Nazarecie, zanim przemówił do Żydów, powiedział: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał , abym ubogim niósł Dobrą Nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi (…).  Kapłan nie ma więc potrzeby, aby naśladować kogokolwiek z wielkiego świata, jak tylko żyć ewangelicznym ideałem Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana” – mówił bp Piotrowski, zaznaczając jednocześnie, że głębokim sensem posługi kapłańskiej jest wierne i gorliwe posługiwanie ludowi Bożemu w Kościele. 

 - „Życzę Wam, Drodzy Bracia, aby kształtowało Was Słowo Boże i dzięki Wam stawało się darem dla innych. Niech zawsze, w każdym miejscu dosięga Was pełne miłosierne spojrzenie Boga. Aby Wasza gorliwa posługa w konfesjonale niosła udręczonym duszom przebaczenie, pokój i nadzieję. Niech Eucharystyczny Jezus , którego zgodnie z Jego wolą piastują Wasze dłonie dociera do ludzkich serc jako pokarm pielgrzyma (...). Pamiętajcie Drodzy Bracia, a ja razem z Wami, że formuła kapłańskiej posługi nie wyczerpie się tylko wtedy, kiedy kapłan żyje modlitwą i Słowem Bożym, szlachetnością obyczajów i zachowań i buduje wspólnotę, a wierni widzą w nim dobrego pasterza” – mówił Pasterz Kościoła Kieleckiego. Na zakończenie bp Jan Piotrowski zawierzył wszystkich kapłanów Maryi.

W procesji z darami do ołtarza podążyli także: w imieniu kapłanów pracujących w duszpasterstwie parafialnym – księża dziekani; w imieniu księży profesorów – ks. Rektor WSD; w imieniu pracowników Kurii Diecezjalnej – ks. Kanclerz; w imieniu księży emerytów – ks. Dyrektor Domu Księży Emerytów – wszyscy kapłani złożyli dar ołtarza, który jest w tym roku przeznaczony na odnowienie wnętrza Domu Kapłańskiego w Wiślicy, z którego wszyscy księża często korzystają.

Po Komunii Świętej Biskup Kielecki ogłosił jedną nominację: ks. Jacek Iwan został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Kielcach.

Po Mszy św. wszyscy księża spotkali się przy wspólnym stole w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

tekst za: em.kielce.pl

>> Zaproszenie Biskupa Kieleckiego

>> Galeria na stornie Diecezjalnego Radia eM

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"