Bp Jan Piotrowski modlił się za misjonarzy

W pierwszy piątek miesiąca oddajemy cześć Boskiemu Sercu Pana Jezusa i w sposób szczególny pamiętamy o misjach. Biskup Kielecki Jan Piotrowski odprawił Mszę św. w intencjach misyjnych przy Ołtarzu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.

Modlono się za ks. Antoniego Sokołowskiego i księdza Andrzeja Zawadzkiego, którzy posługują na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz za młodzież kontynentu afrykańskiego. – „Zechciejmy również pełni miłości ogarnąć tych wszystkich misjonarzy, którzy rozpoczęli nowy rok przygotowań do posługi misyjnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Wśród nich jest ks. Maciej Pawłowski, przygotowujący się do posługi na Jamajce" – zachęcał do modlitwy biskup Jan Piotrowski.

Biskup kielecki w swojej homilii zauważył znaczenie głoszenia Ewangelii na całym świecie. – „Znane jest powiedzenie jednego z biskupów, który na Synodzie o Bożym Słowie powiedział „tam gdzie głosi się Słowo Boże zawsze zwiastuje Ono wiosnę duchowej odnowy”. Ta wiosna duchowej odnowy przez ostatnie 2000 lat głoszenia Ewangelii zaistniała na wielu terytoriach całego świata, w milionach, czy miliardach ludzkich serc, ale wciąż, jak pisał św. Jan Paweł II, widać niezmierzone horyzonty misji. Dodaje też, że „misja powierzona Kościołowi nie została wypełniona do końca”. Jest rzeczą oczywistą, że dwunastu Apostołów nie mogło dokonać tego wielkiego dzieła. Czynili to ich następcy" – tłumaczył biskup Jan Piotrowski. – „Ojciec Święty Franciszek przypomina nam, że jako chrześcijanie nie idziemy do świata z pustymi rękami. Niesiemy światu Chrystusa" – dodał.

Obecnie w diecezji kieleckiej na misjach pracuje 40 osób, w tym duchowni i wierni świeccy.

tekst za: em.kielce.pl