Bp Jan Piotrowski podczas Mszy Krzyżma: Kapłaństwo nie jest przywilejem

Boży wybór na drodze do kapłaństwa nie jest przywilejem, awansem na zaszczytny urząd, ani odpowiedzią na otrzymany talent, ale jest to powołanie do świadectwa w prawdzie – mówił Biskup Kielecki Jan Piotrowski do kapłanów podczas Mszy Krzyżma.

Mszę św. koncelebrowali bp Marian Florczyk, bp Andrzej Kaleta oraz licznie przybyli kapłani z całej diecezji. W homilii biskup przypomniał o istocie powołania kapłańskiego, o kapłańskiej misji, mówił także o zagrożeniach kapłaństwa w dzisiejszym świecie. Kapłaństwo nazwał „powołaniem do świadectwa w prawdzie”, przestrzegał m.in. przed oporem, interesownością, pragnieniem nieangażowania się w nic, co wymagałoby jakiegokolwiek wysiłku.

– Nasza radość ma być świadectwem miłości i bliskości Boga. Jesteśmy szafarzami tych dóbr, które nie są naszą własnością. Nigdy nie były, nie są, nie będą. Łaska jest własnością Boga – mówił hierarcha. Przypomniał, że prawdziwa tożsamość kapłana zawsze wyrasta z jego wiary, z jego miłości do Chrystusa i Kościoła i „ujawnia się przez misję i posłanie, jakie każdy z was drodzy bracia, otrzyma”.

Jako wzór bp Piotrowski podał misję proroka Izajasza jako „piękny przykład posłania”, które „ogarnęło wszystkie aspekty ludzkiego życia”. Zaapelował o „poddanie się kapłanów pod działanie mocy Ducha Świętego, co zapewnia owocność posługi, niezależnie od okoliczności i wyzwań”.

– Wielki Czwartek, dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii przypomina, że jesteśmy tylko sługami Tego, który przez swoją krew uwolnił nas od grzechu, zechciał każdego z nas obdarować niepojętym darem i tajemnicą – mówił. Biskup zachęcił, aby postawić w sobie pytanie, „na ile ten dar został uczciwie przyjęty”.

Zauważył, że świat „nieustanie robi kapłanom rachunek sumienia”. Niestety, jak stwierdził, ów świat ma niekiedy rację, bo „tylko to co czyste, szlachetne, uczciwe, może nas uwiarygodniać w oczach świata”.

Przypomniał także, że tylko wówczas, gdy „kapłańskie życie staje się ofiarą, wtedy wydobywa się z niego to, co najlepsze”. – Życzę, abyśmy odnawiając przyrzeczenia kapłańskie, poczuli świeżość i piękno łaski życiowego daru – mówił.

Zachęcił kapłanów, aby z nadzieją, odważnie, bez kompromisu głosili Ewangelię, do ich życia w prawdzie o sobie, a „prawda nas wyzwoli i pozwoli nam być dobrymi sternikami”. Zachęcił ich do lektury listu biskupów do kapłanów na Wielki Czwartek oraz poprosił obecnych o modlitwę za biskupów i księży.

dziar
tekst za: ekai.pl

>> Relacja na stronie Diecezjalnego Radia eM

>> Relacja na stronie Radia Kielce

>> List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2019 r.

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"