Bp Jan Piotrowski podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej: Zapominając o Chrystusie zapominamy kochać człowieka

„Nasza cywilizacja miłości w Europie kona i trzeba to widzieć. Tam, gdzie nie ma Chrystusa eucharystycznego, tam nie będzie miłości” - mówił Biskup Kielecki Jan Piotrowski, który przewodniczył Mszy Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Katedralnej.

Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. To pamiątka Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. Podczas liturgii odbył się obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom. Na zakończenie Mszy św. Ciało Chrystusa przenosi się do kaplicy, zwanej w Polsce Ciemnicą. Podkreśla to fakt, że Jezus spędził tę noc w więzieniu. Z ołtarza zdejmowane są natomiast obrus i świece.

Biskup Jan Piotrowski podczas homilii stwierdził, że udział we Mszy św. jest chrześcijańskim przywilejem. Tymczasem brak jest w nas miłości do Jezusa w Eucharystii oraz zainteresowania mszą świętą.

- „Popatrzmy na historię Wschodu od rewolucji bolszewickiej, popatrzmy na rewolucję cywilizacyjną i kulturalną Zachodu. Tam, gdzie zapomina się o Chrystusie, zapomina się prawdziwie kochać człowieka. Traci się tę sprawność” - mówił hierarcha.

Wielki Czwartek, to także wyjątkowy dzień dla księży. We wszystkich kościołach katedralnych rano odprawiana jest msza Krzyżma Świętego. Święcone są wówczas oleje, które służą później do namaszczeń w czasie sakramentów. Księża odnawiają także przyrzeczenia kapłańskie. To dzień, który przypomina im o powołaniu.

tekst za: radio.kielce.pl

>> Relacja na eKAI

>> Galeria zdjęć