Bp Jan Piotrowski poświęcił placówkę Caritas w Kidowie

Dnia 4 maja 2017 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski poświęcił Schronisko im. św. Jana Pawła II w Kidowie w gminie Pilica. Prowadzona przez Caritas Diecezji Kieleckiej placówka pomocy udziela wsparcia osobom starszym, zagrożonym bezdomnością, nie w pełni samodzielnym życiowo.

Na początku gości przywitał dyrektor Caritas ks. dr Stanisław Słowik. Przybliżył on historię powstania schroniska i wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do jego utworzenia. Burmistrz Miasta i Gminy Pilica Artur Janosik zaznaczył, że zagospodarowanie przez Caritas budynku po byłej szkole podstawowej dobrze przysłużyło się lokalnej społeczności; podziękował też księdzu biskupowi za odwiedziny i wręczył pamiątkowy grawerton.

Podczas obrzędu poświęcenia bp Piotrowski powiedział, że ten dom powstał dzięki dobroci wielu osób i instytucji, a szczególnie poprzez zaangażowanie diecezjalnej Caritas. Pasterz Kościoła Kieleckiego życzył, by to miejsce było przepełnione miłością Bożą i ludzką. Przypomniał, że w Roku św. Brata Alberta szczególnego znaczenia nabierają jego słowa, że „bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, a opieka najlepsza niemiła”. Głos zabrał też proboszcz parafii św. Mikołaja w Kidowie ks. Zbigniew Grzesiński, który podkreślał dobrą współpracę parafii z placówką Caritas i zapewnił o duszpasterskiej trosce o podopiecznych. Następnie pracownicy i mieszkańcy domu podziękowali przybyłym gościom, a szczególnie księdzu biskupowi za modlitwę i pasterskie błogosławieństwo.

Placówka utworzona została w 2014 r. w budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej. Po przeprowadzeniu przez Caritas niezbędnych remontów i adaptacji pełni obecnie funkcję całodobowego ośrodka wsparcia. Do Schroniska im. św. Jana Pawła II mogą być kierowane osoby starsze i niepełnosprawne, które nie potrzebują całodobowej opieki. Placówka zapewnia zakwaterowanie w 1-2 osobowych pokojach z łazienką oraz pełne wyżywienie w warunkach domowych. Dodatkowo zapewniony jest dostęp do usług medycznych, rehabilitacji społecznej i leczniczej oraz różnego rodzaju poradnictwa.

 

>> kielce.caritas.pl