Bp Jan Piotrowski: Powierzajmy siebie Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata

„Z głęboką wiarą, nadzieją i miłością powierzajmy się Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata w uroczyście odnowionym Akcie. Resztę On już sam dokona w naszych sercach swoją odkupieńczą miłością, ale pod warunkiem, że będą dla Niego otwarte” – mówił w niedzielę bp Jan Piotrowski w kieleckiej Bazylice Katedralnej, przewodnicząc uroczystościom w uroczystość Chrystusa Króla, połączone z aktem odnowienia przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Bp Piotrowski zachęcał do powierzenia siebie Bogu i życia według Jego przykazań. – „Chrześcijanie głosząc Ewangelię świadectwem życia, ozdobionym czynami Miłosierdzia mają się zachęcać wzajemnie do czynienia dobra i działania na rzecz sprawiedliwości, pojednania i pokoju" – mówił.

Zachęcił, aby w „uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, przeżywaną w ostatnią niedzielę kończącego się roku liturgicznego, popatrzeć oczami wiary, do jakiego królestwa należymy dzięki łasce Chrztu Świętego i jakie mamy spełniać warunki, aby nasze duchowe obywatelstwo w Królestwie Jezusa Chrystusa było godnym naszego chrześcijańskiego powołania”.

Biskup zauważył, że „zbawcze przesłanie objawionego Słowa Bożego rzuca światło na ludzką egzystencję i mobilizuje sumienia do głębszego zastanowienia się nad własnym życiem”.

Powoływał się m.in. na nauczanie Benedykta XVI i przypominał, że ludzkie czyny „podlegają sądowi Bożemu”. Apelował także, aby uświadamiać sobie specyfikę własnego życia, aby być świadomym jego przebiegu. – „Mało uważnie traktujemy wartość przemijającej chwili obecnej. Ewangelia przecież przypomina nam, że wszyscy muszą zdać sprawę ze swojego życia" – mówił. Zachęcał, aby „miłość do Boga przejawiała się w codziennym życiu i relacjach z drugim człowiekiem”.

– „Prawda o Królestwie Bożym jest historią według Bożych kryteriów miłości i pokoju, prawdy i wolności, dobroci, nadziei i sprawiedliwości, ale właśnie tych wartości chronicznie brakuje we wszystkich ziemskich systemach zarządzania, a nawet w tych, które mienią się być idealne, co przecież dziś jest propagandową ambicją Unii Europejskiej" – mówił bp Piotrowski. Jako przyczynę tego stanu wskazał brak „miejsca dla Boga i dla objawiającej Jego obecność w świecie miłości, której ikoną jest Jezus Chrystus”.

dziar
tekst za: ekai.pl

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej

>> Treść nowenny

>> Galeria zdjęć