Bp Jan Piotrowski spotkał się z Zarządem KSM-u

W dniu 30 sierpnia 2017 r. Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej udał się do Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Celem spotkania było złożenia sprawozdania z całorocznej działalności oraz zaprezentowanie kalendarium działań KSM naszej diecezji na rok 2017/2018.

Ksiądz Biskup podziękował za całoroczną pracę, szczególnie za ostatnio zorganizowaną Pielgrzymkę Młodych Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Po wspólnej modlitwie młodzież otrzymała Boże błogosławieństwo.

Na zakończenie KSM-owicze wyrazili wdzięczność księdzu biskupowi za zainteresowanie sprawami młodzieży, za troskę i wspieranie KSM-u.