Bp Jan Piotrowski zachęca do odmawiania różańca

„Różaniec – jak uczył św. Jan Paweł II – jest drogą głoszenia i zgłębiania misterium Chrystusa. Modlitwa ta staje się niezwykle owocna, zwłaszcza przy odmawianiu wspólnotowym w parafiach, sanktuariach i rodzinach. Matka Boża Różańcowa w ten sposób prowadzi dalej swe dzieło głoszenia Chrystusa” – pisze w słowie pasterskim bp Jan Piotrowski, zachęcając do wspólnotowego odmawiania modlitwy różańcowej.

Przypomina „moc” i znaczenie tej modlitwy, praktykowanej w Polsce od pokoleń.

„Dziś stoimy wobec nowych wyzwań. Czemuż nie wziąć znowu do ręki koronki z wiarą tych, którzy byli przed nami? Różaniec zachowuje całą swą moc i pozostaje narzędziem nie do pominięcia pośród środków duszpasterskich każdego dobrego głosiciela Ewangelii (por. Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, 17)” – pisze biskup kielecki zachęcając, zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka, do codziennego odmawiania różańca w październiku.

Jest to szczególnie istotne, jak zauważa bp Piotrowski, w „świetle nowych wyzwań ewangelizacyjnych, takich jak np. Synod poświęcony młodzieży oraz wobec troski o dojrzałość wiary synów i córek Kościoła katolickiego.

Prosi także o modlitwę w intencjach kapłanów, którym „świat nie oszczędza pogardy i nienawiści” zapraszając zarazem – „w duchu troski o naszą ewangeliczną przemianę i posługę” – na pielgrzymkę do sanktuarium bł. Józefa Pawłowskiego, kapłana i męczennika, do Włoszczowy, 20 października br.

Słowo Pasterskie biskupa kieleckiego będzie odczytywane w kościołach diecezji w niedzielę 7 października.

dziar
tekst za: ekai.pl

>> Słowo Biskupa Kieleckiego

>> Obowiązująca formuła „Modlitwy do św. Michała Archanioła