Bp Kazimierz Gurda modlił się w Książnicach Wielkich za bp. Jana Gurdę

W niedzielę, 14 stycznia 2018 r. w kościele Wniebowzięcia NMP w Książnicach Wielkich podczas Mszy św. o godz. 11.00 modlono się w intencji bp. Jana Gurdy w 25 rocznicę jego śmierci. Mszy św. przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda - rodak książnickiej parafii.

Eucharystię koncelebrowali ks. prałat Tomasz Rusiecki - wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ks. kan. Wiesław Baran – proboszcz parafii oraz ks. sekretarz księdza biskupa.

W czasie homilii ks. Rusiecki przypomniał postać zmarłego biskupa, nakreślając jego związek z Ziemią Książnicką oraz z Diecezją Kielecką, w której pełnił urząd Biskupa Pomocniczego.  

Biskup Jan Gurda zmarł 16 stycznia 1993 r.

Ks. Łukasz Nastaga
WIKARIUSZ W KSIĄŻNICACH WIELKICH

>> ksiaznicewielkie.pl

>> Życiorys bp. Jana Gurdy