Bp Marian Florczyk odwiedził Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

W Święto Miłosierdzia Bożego, 8 kwietnia 2018 r. bp Marian Florczyk odwiedził Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy św. i wygłosił Słowo Boże.

Spotkał się z pacjentami szpitalnego Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej i Lokali Aktywizujących oraz z pracownikami.

W homilii bp Florczyk zwrócił uwagę na Boże Miłosierdzie przejawiające się w przebaczaniu niewiary tym, którzy jak św. Tomasz nie zawsze byli blisko Boga. Osoby te po nawróceniu mają bardzo głębokie, osobiste doświadczenie relacji z Jezusem. Za Tomaszem mogą powiedzieć: „Ty, Jezu, jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Bogiem”.

Bp Florczyk wspomniał także o rękach Jezusa, noszących znaki męki – „To ręce miłosierne" - mówił. W Starym Testamencie jest mowa o miłosierdziu Bogu, który nosi wierzących w Niego na swych ramionach.

Dziękujemy Księdzu Biskupowi za wspólne uczczenie Bożego Miłosierdzia.

>> Wolne mieszkania w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

__________________

Dom dla Niepełnosprawnych
ul. Czarnowska 2a
26-065 Piekoszów
tel. 608-676-614

www.ddn.org.pl

__________________