Czuwanie Wspólnot Margaretkowych ze św. Mikołajem

W radosnej atmosferze oczekiwania na zbliżające się Święta Narodzenia Pańskiego, 21 grudnia 2018 r. odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym czuwanie Wspólnot Margaretkowych Diecezji Kieleckiej. Patronem czuwania był św. Mikołaj.

Czas czuwania rozpoczęły Rozważania o Męce Pańskiej pod duchowym przewodnictwem Sióstr Norbertanek. Następnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

W konferencji Ks. Krzysztof Toboła przybliżył nam historię św. Mikołaja. W sposób szczególny podkreślił aktualność szlachetnej postawy życia św. Mikołaja. Najpełniej wyraziła się ona w słowach, żyjącego w naszych czasach św. Jana Pawła II, który powiedział o Nim, że „jest patronem daru człowieka dla człowieka”. Postać Św. Mikołaja, poprzez pamięć o Nim i chęć naśladowania jest wciąż aktualna i żywa po dzień dzisiejszy. Zebrani wierni mogli także oddać cześć relikwiom św. Mikołaja.

O godz. 21.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, w intencji  o uświęcenie kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe i święte powołania do Służby Bożej w Kościele, której przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Andrzej Michniewski - proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Dłużcu (diecezja sosnowiecka). W czasie homilii ks. Andrzej zwracając się do przybyłych Wspólnot Margaretkowych powiedział: „Wy nie tylko modlicie się za nas Kapłanów, ale my Kapłani dziękujemy za waszą postawę, za wasze autentyczne wsparcie”.

Zebranych w Imbramowickim Sanktuarium odwiedził w tym dniu szczególny Gość - Św. Biskup Mikołaj, który obdarzył pielgrzymów upominkami.

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wszyscy zebrani modlili się w intencji Kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w Kościele.

Czuwanie modlitewne zakończyło błogosławieństwo lourdzkie, podczas którego modliliśmy się wspólnie pod przewodnictwem Sióstr Norbertanek Nowenną do Pana Jezusa Cierpiącego oraz Kompletą.

Po zakończeniu modlitwy wszyscy zebrani spotkali się w Spichlerzu na poczęstunku przygotowanym przez Członkinie Wspólnot Margaretkowych. Uczestnicy czuwania mieli też okazję wpisać się do Księgi Pamiątkowej Wspólnot Margaretkowych.

W czuwaniu Wspólnot Margaretkowych wzięli udział kapłani i wierni z parafii:
- pw. Św. Józefa w Kielcach - Ks. Michał Kościański
- pw. Św. Idziego w Tczycy - Ks. Krzysztof Toboła
- pw. Św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach - Ks. Wojciech Oczkowicz
- pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kacicach
- pw. Bożego Ciała w Słomnikach
- pw. Św. Mikołaja w Dłużcu - Ks. Andrzej Michniewski (diecezja sosnowiecka)
- pw. Narodzenia NMP w Szreniawie
- Ks. Władysław Ogonowski
- Ks. Jan Błaszyk (diecezja sosnowiecka)
- Ks. Janusz Stach - Kustosz Regionalnego Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach

* * *

„Chrystus się Wam narodził!”

Pełni radości i wesela chcemy te słowa Anioła
przeżywać  wraz z całą Wspólnotą Kościoła
i wszystkimi Pasterzami.
Niech to wydarzenie usuwa wszelkie lęki i obawy,
które niepokoją Wasze serca
oraz napełni je miłością, radością i pokojem.
Niech wszystko co jest potrzebne
dla wzrostu wiary, nadziei i miłości
będzie Wam dane przez nowonarodzonego Syna Bożego.

Zdrowych i Błogosławionych
Świąt Narodzenia Pańskiego
oraz Błogosławieństwa Bożego
w nadchodzącym roku 2019!

* * *