Dekanalni Moderatorzy Służby Liturgicznej, Młodzieży i Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej

Biskup Kielecki Jan Piotrowski mianował Dekanalnych Moderatorów Służby Liturgicznej, Młodzieży i Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej. Do ich zadań należy organizacja i koordynowanie pracy w dekanacie w łączności z Diecezjalnym Moderatorem.

>> Dekanalni Moderatorzy Służby Liturgicznej

>> Dekanalni Duszpasterze Młodzieży

>> Dekanalni Moderatorzy Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej