Dekanalny przegląd kolęd i pastorałek

W niedzielę, 29 stycznia 2017 r. o godz. 14:00 w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni odbędzie się I Dekanalny przegląd kolęd i pastorałek. Założeniem przeglądu jest kultywowanie tradycji kolędowania, wymiana doświadczeń artystycznych oraz integracja pokoleń.

Do udziału w przeglądzie zapraszamy Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Zespołów ludowych z terenu gminy Chęciny i dekanatu chęcińskiego.

Warunki uczestnictwa: Każdy z uczestników lub zespołów śpiewa tylko dwie dowolnie wybrane kolędy lub pastorałki. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10-15 min.

Zgłoszenie: Udział w przeglądzie należy zgłaszać do 16 stycznia 2017 r. do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Łokietka w Chęcinach, tel: 41-31-51-068.

Wszystkich uczestników i miłych gości serdecznie zapraszają do wspólnego kolędowania organizatorzy:
• Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy – Tokarni
• Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Łokietka w Chęcinach.

Honorowy patronat objęli:
- ks. kan. Jacek Dąbek – kustosz Sanktuarium
- Halina Kołodziejczyk – Dyrektor ZS nr 2 w Chęcinach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!