Diecezja i bierzmowani dla diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej

Podczas wizyty jaką Biskupowi Kieleckiemu Janowi Piotrowskiemu złożył Biskup nominat Mirosław Gucwa – nowy ordynariusz diecezji Bouar, otrzymał w darze trzysta różańców dar naszej młodzieży bierzmowanej. Ofiarowane zostały  także cztery komplety ornatów ( dwa razy po cztery kolory liturgiczne) oraz piękny kielich mszalny, dar serca od jednego z kapłanów diecezji kieleckiej.

W 1992 r. ks. Mirosław Gucwa wyjechał na misje do Republiki Środkowoafrykańskiej. Od tego czasu, czyli już ćwierć wieku, pracuje w diecezji Bouar. Był tam kolejno proboszczem, rektorem niższego seminarium, kanclerzem kurii diecezjalnej, kapelanem więzienia i szpitala, przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Pokoju, a przez ostatnich 11 lat wikariuszem generalnym.

Biskup Mirosław Gucwa znany jest jako niestrudzony człowiek dialogu z muzułmanami. Utworzył Międzyreligijną Platformę Pokoju, której prace pozwoliły uniknąć wielu masakr w czasie wciąż trwającego w Środkowej Afryce konfliktu i położyć fundamenty pod pokojowe współistnienie. Pozostaje też mocno zaangażowany na rzecz rozwoju, m.in. jako promotor centrum alfabetyzacji dla kobiet, które mają w tym kraju utrudniony dostęp do nauki.

Biskup Mirosław Gucwa dziękuję za tak serdeczne przyjęcie oraz wszystkie dary duchowe i materialne, które otrzymał z rąk Biskupa Kieleckiego. Prosi wszystkich kapłanów i drogich diecezjan o dar modlitwy.

Warto nadmienić, że Republika Środkowoafrykańska to jeden z najbiedniejszych krajów świata nękany wojną domową. Solidarni naszej wiary pamiętajmy o misjonarzach i o tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach świata.

Ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR MISYJNEGO DZIEŁA DIECEZJI KIELECKIEJ