Dwudzieste czuwanie ku czci św. Kingi w Nowym Korczynie

Już po raz dwudziesty czciciele św. Kingi uczestniczyli czuwaniu, w nowokorczyńskim sanktuarium. Wszystkich przybyłych serdecznie powitał ks. kustosz Grzegorz Kowalik. Nabożeństwo rozpoczęło się ucałowaniem relikwii św. Kingi.

Czerwiec jest miesiącem, w którym w szczególny sposób oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Właśnie wybrane wezwania z litanii do Serca Pana Jezusa oraz miłosierdzie Boże stały się tematem rozważań zaprezentowanych przez grupę młodzieży działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Bejscach. Teksty rozważań przeplatane były pięknym śpiewem przygotowanym pod kierunkiem opiekuna grupy Radosława Kornasia. Montaż słowno-muzyczny wprowadził zebranych w modlitewny nastrój, był doskonałym wstępem do adoracji Najświętszego Sakramentu.

Ks. dr Andrzej Kwaśniewski zgodnie z tradycją spotkań modlitewnych poświęcił sól i wodę, którą wierni zabrali ze sobą do domów. Modlitwa różańcowa przeplatana prośbami zanoszonymi przez wstawiennictwo św. Kingi poprowadzona została przez członków Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą, którzy każdego miesiąca czynnie włączają się w przygotowanie czuwania ku czci św. Kingi. Wielkim zaangażowaniem wykazują się również członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, dbając o przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy św., która jest kulminacyjnym momentem każdego spotkania.

W czerwcu Eucharystię celebrował ks. dr Jacek Soprych - wykładowca historii w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Koncelebrowali: ks. dr Andrzej Kwaśniewski i ks. proboszcz Grzegorz Kowalik. Ks. Soprych w słowie skierowanym do wiernych nawiązał do wielkich wydarzeń, które tego dnia miały miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Episkopat Polski odnowił akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Był to bardzo ważny moment w obchodach uroczystości 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Ksiądz doktor przypomniał, że powołaniem każdego człowieka jest uczestnictwo w życiu Bożym, najważniejszą rzeczą zaś oddanie własnego życia Bogu. Przytaczając fakty z życia św. Kingi przypomniał jej dewizę „Oto moje życie Panie, pragnę uczynić je miłością”. I tak żyła wielka Księżna.

Podczas czuwania każdy mógł skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Ks. proboszcz Grzegorz Kowalik podziękował wszystkim przybyłym na uroczystości do Nowego Korczyna, zarówno parafianom jak i gościom. Następnie zaprosił wszystkich na III Diecezjalną  Pielgrzymkę do sanktuarium, która odbędzie się 22 lipca 2017r.

Maria Błach

Foto: Ligia Płonka