Dzień Kapłański w diecezji kieleckiej

Księża z całej diecezji kieleckiej spotkali się, by wspólnie świętować Dzień Kapłański. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja, wspólna modlitwa oraz Msza św. w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

Każdego roku kapłani z całej diecezji kieleckiej spotykają się w Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, by wspólnie przeżywać Dzień Kapłański. – „Jest już tradycją Kościoła Kieleckiego, że w to święto kapłani gromadzą się na wspólnej refleksji i modlitwie, aby głębiej odczytywać to, czego oczekuje od nas Jezus” – podkreślał biskup kielecki Jan Piotrowski.

Podczas homilii biskup przypominał o tym, jak wielkie zadanie spoczywa na każdym kapłanie. – „Misja Kościoła, a w nim nasza misja kapłańska, której kierunek nadał Boski Misjonarz mówiąc: „Idźcie i głoście Ewangelię”,  realizuje się  w świecie gdzie nie brak sprzeczności, żądań, nadziei, a nawet wrogości. (…) Drodzy Bracia Kapłani: aby radośnie i z wiarą wypełnić nasze posłanie, trzeba, aby Ewangelia była przeżywana przez nas samych i przekazywana jako źródło prawdy i wolności” – mówił biskup. – „Drodzy Bracia! To jest nasza droga, jedyna i właściwa, bezpieczna i pełna nadziei na jaką zaprosił nas Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan. Niech Jego Boskie Serce rozgrzewa nasz zapał duszpasterski, a Maryja, Matka Kapłanów prowadzi nas ewangelicznymi drogami kapłańskiej posługi" – zakończył bp Piotrowski.

O istocie kapłaństwa mówił także biskup Marian Florczyk, który przewodniczył Mszy św. – „Jesteśmy i mamy być zjednoczeni z Jezusem. To z Niego mamy brać przykład, On ma nas uświęcać. Ale, żeby było to możliwe to trzeba się w Niego zanurzyć. To jest warunek i zobowiązanie, które na nas spoczywa" – powiedział bp Florczyk.

Tradycyjnie podczas spotkania kapłani złożyli ofiary. Tym razem zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na budowę nowej plebanii w Koszycach oraz Dom Samotnej Matki w Wiernej Rzece.

za: em.kielce.pl

>> Zaproszenie Biskupa Kieleckiego

>> Relacja na stronie Diecezjalnego Radia eM

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"