Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej

W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia 2017 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski dokonał erygowania i poświęcenia Drogi Krzyżowej przy Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego w Wolicy-Tokarni.

Wraz z biskupem Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. Jan Kukowski - dziekan dekanatu chęcińskiego, ks. kan. Jacek Dąbek - proboszcz i kustosz oraz ks. dr Mariusz Rak - sekretarz księdza biskupa. Na zakończenie uroczystości ks. Dąbek mówił, że „Droga Krzyżowa ma nam pomóc, abyśmy wznieśli nasze serca ku niebu i rozważali mękę naszego Pana”.

W Dzienniczku św. Faustyny czytamy „najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę moją". Bezinteresowną pomoc okazali: mgr inż. Henryk Ciosmak – Prezes Zarządu ŚKSM KIELCE mgr inż. Paweł Podsiadło – Dyrektor Kopalni „JAŻWICA” oraz pracownicy kopalni Paweł i Czesław Kowalski – COINVEST Siedlce, Jacek Wroński – Prezes Zarządu EKO-ROL Tokarnia Kopalni Piasku, mgr inż. Robert Jaworki – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Krzysztof Kułagowski – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chęciny. Ofiary złożyli: Apostolat Maryjny, Róże Różańcowe, cztery rodziny z Wolicy i cztery rodziny z Tokarni. Niech Bóg błogosławi i strzeże wszystkich którzy przyczynili się do jej budowy.

 

Zobacz: www.wolica-tokarnia.parafia.info.pl