Jesienne spotkania formacyjne katechetów 2017

W dniach 18 i 25 listopada 2017 r. odbyły się jesienne spotkania formacyjne dla nauczycieli religii posługujących w Diecezji Kieleckiej.

Spotkania rozpoczynały się o godz. 10.00 wspólną Eucharystią w kościele seminaryjnym Świętej Trójcy. 18 listopada pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Banasika - wicedyrektora Caritas, a 25 listopada pod przewodnictwem ks. prałata dr. Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej.

Podczas Mszy św. zebrane zostały ofiary w wysokości 2.389 zł. z przeznaczeniem na Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach, prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej.

Następnie katecheci wysłuchali konferencji wygłoszonej przez Sławomira Mazura, dziennikarza i katechetę, na temat: „Ile prawdy w mediach”.

Kolejnym punktem spotkania były ogłoszenia i komunikaty Dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. dr. Karola Zegana oraz księży wizytatorów: ks. dr. Waldemara Wiśniowskiego i ks. dr. Pawła Ścisłowicza. Na zakończenie spotkania katecheci obejrzeli prapremierę filmu: „Czesław Kaczmarek Biskup Niezłomny”.

Jesienne spotkania formacyjne nazywane potocznie dniami skupienia są przeznaczone dla katechetów świeckich oraz osób życia konsekrowanego i należą do tzw. formacji permanentnej. Są to spotkania obowiązkowe dla wszystkich osób posiadających misję kanoniczną do nauczania religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych.

Ponadto każdy katecheta bierze udział w: powakacyjnym spotkaniu formacyjnym, wiosennym – rejonowym, raz w roku w trzydniowych rekolekcjach katechetycznych w Skorzeszycach oraz w wybranych przez siebie szkoleniach metodycznych, pogłębiając w ten sposób swoje życie duchowe i warsztat posługi.