Jubileusz bp. Piotra Skuchy

W Bazylice Katedralnej w Kielcach została odprawiona Msza św. z okazji jubileuszu 30-lecia święceń biskupich bp. Piotra Skuchy – pomocniczego biskupa diecezji sosnowieckiej, który pochodzi z naszej diecezji.

Dziękczynnej Mszy św. przewodniczył jubilat. Wraz z nim koncelebrowali m.in. Biskup Kielecki Jan Piotrowski, bp Marian Florczyk, bp senior Kazimierz Ryczan, Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda. Obecni byli księża z kieleckiego seminarium, pracownicy Kurii Diecezjalnej, miechowscy bożogrobcy, koledzy rocznikowi bp. Skuchy, jego przyjaciele i rodzina.

Bp Jan Piotrowski, witając zebranych w kieleckiej Bazylice Katedralnej, przypomniał kapłańską drogę bp. Skuchy, a szczególnie jego umiłowanie Biblii i Ziemi Świętej. „Z Biblii i ojczyzny Jezusa uczynił własną ojczyznę jako przewodnik po Ziemi Świętej” – mówił bp Piotrowski.

Przypomniał także zawołanie biskupie Jubilata: Verbum Crucis – virtus Dei (Nauka Krzyża – mocą Bożą), które wyznaczało szlaki jego kapłańskiego powołania.

W homilii Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda przypomniał m.in. ceremoniał święceń biskupich i znaczenie w nich księgi Pisma Świętego. Biskup „zostaje niejako przykryty Księgą Pisma Świętego”, co stanowi symbol „wyznaczenia do dźwigania słowa” – podkreślał bp Gurda. W tym kontekście „przepowiadanie staje się podstawowym zadaniem i obowiązkiem biskupa” – mówił biskup siedlecki.

Podkreślił także znaczenie „bycia świadkiem Boga i prawdy, która zawarta jest w Księdze Pisma Świętego”. „Aby być nosicielem Słowa Bożego, trzeba poznać i pokochać to Słowo” – mówił biskup, wskazując na bp. Piotra Skuchę, który „jest nosicielem Boga i Chrystusa dla diecezji kieleckiej i sosnowieckiej”. Przypomniał także o misji biskupiej, do której należy wypraszanie łask dla wszystkich potrzebujących.

W imieniu księży za 30 lat posługi bp. Skusze dziękował ks. prałat Jan Iłczyk, proboszcz parafii św. Józefa, zwracając m.in. uwagę na zaangażowanie Jubilata w promocję Ziemi Świętej i liczne katechezy dotyczące Ojczyzny Jezusa.

Z kolei bp Skucha podziękował bp. Piotrowskiemu za zorganizowanie w Kielcach tej jubileuszowej uroczystości. Poprosił zebranych o modlitwę, aby umiał być wierny misji i swoim kapłańskim zadaniom.

Bp Piotr Skucha urodził się 27 czerwca 1946 r. w Łaganowie (diecezja kielecka). Maturę uzyskał w liceum w Proszowicach. W 1964 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, które ukończył w 1970 r. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1970 r. w Proszowicach z rąk biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza.

Po święceniach został skierowany do pracy w parafii św. Wojciecha w Książu Wielkim. Kontynuował naukę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym „Biblicum” w Rzymie. W latach 1976-1979 studiował na Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie.

Po powrocie do Polski obronił pracę doktorską na KUL pod kierunkiem ks. prof. Mariana Filipiaka. W latach 1979-1981 był prefektem studiów i wykładowcą biblistyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W 1981 r. został prorektorem tej uczelni i pełnił tę funkcję do 1986 r.

18 grudnia 1986 r. został mianowany biskupem pomocniczym w Kielcach. Święcenia biskupie przyjął 15 lutego 1987 r. z rąk kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. W latach 1987–1992 był wikariuszem generalnym diecezji kieleckiej i redaktorem „Współczesnej ambony”.

Od 1982 r. pełnił funkcję sekretarza Komisji Episkopatu ds. powołań duchownych, a od 1984 r., sekretarza Komisji Episkopatu ds. Seminariów Duchownych. 28 stycznia 1992 r. został mianowany wizytatorem apostolskim seminariów w Polsce.

25 marca 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II powołał bp. Skuchę do nowej posługi w diecezji sosnowieckiej w charakterze biskupa pomocniczego.

Bp Skucha wykładał m.in. w seminarium duchownym w Kielcach, na PAT i Ignatianum w Krakowie oraz w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, obecnie na Wydziale Teologicznym UŚ.

Do ważniejszych publikacji bp. Skuchy należą: „Ziemska ojczyzna Jezusa”, Warszawa 1984; „Żydzi i judaizm w przepowiadaniu i katechezie Kościoła po II Soborze Watykańskim”, w: „Dzieci Jednego Boga”, Warszawa 1991; 15 artykułów teologicznych i biblijnych zamieszczonych w Kieleckim Przeglądzie Diecezjalnym oraz ok. 125 homilii zamieszczonych we „Współczesnej Ambonie” w latach 1987-1992.

Bp Skucha jest znanym i cenionym organizatorem oraz przewodnikiem zrealizowanych ponad stu pielgrzymek do Ziemi Świętej. Kustodia Ziemi Świętej przyznała księdzu biskupowi złoty medal za szczególny udział w propagowaniu idei pielgrzymowania, a Ministerstwo Turystyki Izraela wiele razy dyplomy uznania. Jest Komandorem z Gwiazdą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

dziar
tekst za: ekai.pl

Przeczytaj: Komunikat Biskupa Kieleckiego

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"