Jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie

W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyła się jubileuszowa uroczystość 10-lecia powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie z filią w Kossowie prowadzonych przez Caritas Kielecką.

Na jubileuszu obecni byli założyciele WTZ: Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej ks. prałat dr Stanisław Słowik, Józef Siwek – ówczesny Wójt Gminy Krasocin, Zbigniew Krzysiek - Starosta Powiatu Włoszczowskiego (obecnie wicestarosta) oraz Ilona Nowak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną przez ks. prałata Stanisława Słowika, ks. prałata Zygmunta Pawlika - dziekana włoszczowskiego, ks. kan. Jana Jagiełkę - dyrektora Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz ks. Michała Krężela - wikariusza parafii w Krasocinie. Podczas Mszy obecni dziękowali za 10 lat działalności placówki i modlili się w intencji uczestników i pracowników WTZ w Ostrowie i Kossowie oraz całej rodziny Caritas Kieleckiej.

Tomasz Bugajny – kierownik placówki przedstawił historię dorobku WTZ.  Następnie osobom, które aktywnie uczestniczą w życiu placówki zostały wręczone Pamiątkowe Anioły, wykonane przez uczestników WTZ. Otrzymali je m.in. Ireneusz Gliściński - Wójt Gminy Krasocin, Ewa Sałaj - koordynator Fundacji Aktywnej Rehabilitacji oraz Przyjaciele, którzy od lat współpracują z warsztatami m.in. Jolanta Tyjas – Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno Rekreacyjnego we Włoszczowie, Artur Sygit - Kierownik WTZ w Starym Koniecpolu, Monika Nawrot - Kierownik WTZ w Piasku Wielkim, Michał Szafrański - Prezes Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl oraz Lidia Machnik - sołtys Ostrowa.

Uczestnicy przedstawili gościom wycinek z życia placówki, prezentując warsztaty teatralno-wokalne poprowadzone przez terapeutę Katarzynę Pytel. Część artystyczną zamknął pokaz sprzętu militarnego, który został zaprezentowany przez ks. Donata Neskę oraz ks. Sebastiana Noconia. Po niezwykłych chwilach udaliśmy się na poczęstunek, który został przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ostrowa.

Podczas Jubileuszu 10-lecia istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas padło szereg gratulacji i wyrazów uznania za wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych dla tych, którzy wierzyli w sens istnienia tego miejsca budując je od postaw przez10 lat. Atmosfera podczas uroczystości była przepełniona przyjacielskim ciepłem i dobrocią płynącą od świętujących ludzi.