Katecheci na Rekolekcjach i szkoleniu w Skorzeszycach

Ponad 100 katechetów świeckich, pracujących w przedszkolach i szkołach na terenie diecezji kieleckiej, wzięło udział w III turze specjalistycznych Rekolekcji i w szkoleniu metodycznym. Odbyły się one w dniach od 22 do 24 czerwca 2018 r. w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej  im. Bł. Arcybiskupa Jerzego Matulewicza w Skorzeszycach.

Rekolekcje poprowadził ks. dr Sebastian Wieczorek, notariusz Kurii Diecezjalnej w Kielcach oraz opiekun duchowy Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”, a tematem wiodącym było hasło „Małżeństwo i rodzina- nierozerwalna więź”. Rekolekcje są dla głoszących Słowo Boże czasem pogłębionej modlitwy, słuchania, a także czasem dzielenia się troskami i radościami z innymi katechetami.

Na zakończenie Rekolekcji przeżywający w tym roku srebrny jubileusz święceń prezbiteratu ks. dr Karol Zegan, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach przewodniczył Eucharystii.

Permanentna formacja nauczycieli religii wymaga od każdego katechety udziału raz  w roku w trzydniowych specjalistycznych rekolekcjach, a także w powakacyjnych, jesiennych i wiosennych dniach formacyjnych oraz szkoleniach metodycznych.

sw