Katedralny proboszcz Kanonikiem Gremialnym

Ks. Adam Kędzierski – proboszcz parafii katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach został mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej.