Kieleckie pielgrzymowanie do Fatimy w 100-lecie objawień fatimskich

Według danych w posiadaniu Kurii Diecezjalnej w Kielcach, w sumie w sposób zorganizowany pielgrzymowało 415 osób (świeckich - 390 i duchownych - 25).

Oprócz pielgrzymki diecezjalnej, której oficjalnym organizatorem był ks. Józef Majchrzyk, i w której uczestniczył biskup kielecki Jan Piotrowski, do Fatimy udali się pielgrzymi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz z parafii: Bilcza, Ducha Świętego w Kielcach, Katedralnej w Kielcach, Lisów, Masłów, Miechów, Morawica, Miłosierdzia Bożego w Pińczowie, Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej, Skalbmierz, Skała, św. Jadwigi Królowej w Kielcach, Tczyca i Wzdół.

Prawie wszystkie pielgrzymki były samolotowe, jedna autokarowa (połączona z nawiedzeniem innych sanktuariów Europy), wreszcie jeden ksiądz odbył pielgrzymkę rowerem.

Trzeba jeszcze dodać, że niektórzy kapłani pielgrzymowali prywatnie i nie zostali umieszczeni w liczbie podanej wyżej.

Ks. Adam Perz