Kolędnicy Misyjny

Od wielu lat dzieci naszej Ojczyzny w okresie bożonarodzeniowym śpieszą z wizytą kolędową do naszych domów. W ten sposób głoszą Dobrą Nowinę o narodzeniu Chrystusa Pana. Podtrzymują także piękną polską tradycję kolędników. Dzieci nawiedzając nasze domy pragną także pomóc materialnie dzieciom żyjących w krajach misyjnych.

Odpowiadając na prośbę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Biskup Kielecki Jan Piotrowski w szczególnym Roku Duszpasterskim „Idźcie i głoście”, zwraca się do każdej i każdego z Was z nadzieją, że nie pozostaniemy obojętni na potrzeby biednych dzieci w Tajlandii.  Prosimy o zorganizowanie grup Kolędników Misyjnych w każdej wspólnocie parafialnej czy też szkole. Jest to wielkie przedsięwzięcie integrujące  dzieci i dorosłych oraz całe rodziny. Niech w okresie Bożego Narodzenia nasze domy, szkoły, instytucje, urzędy pracy będą otwarte dla Misyjnych Kolędników, którzy przybędą z radosnym śpiewem kolęd i krótkim przedstawieniem. Bądźmy życzliwi i otwarci dla tych małych misjonarzy i misjonarek, poświęcających swój czas i siły.

Materiały animacyjne Kolędników Misyjnych można pobrać ze strony PDMD lub od księży proboszczów. Służymy także pomocą w siedzibie Kurii Diecezjalnej w biurze Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 (tel. 502-429-800).

28 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 wszystkie grupy Kolędników Misyjnych spotkają się w Bazylice Katedralnej, by wspólnie świętować czas Bożego Narodzenia i wyrazić wdzięczność za dar wspólnego kolędowania. Będzie to okazja by wypowiedzieć dobre słowo dzieciom i ich rodzicom oraz opiekunom, za wielkie poświęcenie i radość z niesienia orędzia o narodzeniu Chrystusa w naszej diecezji.

Wszystkim zaangażowanym, niech nie braknie Bożej radości i pokoju!!!

Z darem modlitwy i wyrazami szacunku

Ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR DIECEZJALNY PDM

____________

Każdego roku Kolędnicy misyjni wspierają konkretne projekty i zwracają uwagę na problem rówieśników w jednym z krajów. Tym razem ogólnopolska akcja poświęcona jest Tajlandii i problemowi dzieci „niewidzialnych”.

W sensie prawnym „niewidzialnymi” są dzieci, których fakt urodzenia nie został udokumentowany, co pozbawia je ochrony państwa, przez co stają się potencjalnymi ofiarami handlu. „Niewidzialne” w szerszym ujęciu to dzieci pozbawione uwagi i troski społeczeństwa – dyskryminowane lub odrzucane ze względu na ubóstwo, pochodzenie, niepełnosprawność lub chorobę (własną lub rodziców, zwłaszcza AIDS, trąd).

Dzieciom w Tajlandii

Każdego roku Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci pomaga ok. dziesięciu tysiącom dzieci w Tajlandii. Jak we wszystkich projektach wspieranych przez PDMD, tak i tu nie ma pojedynczych adopcji, wspiera się bowiem całą społeczność w ich wysiłkach na rzecz dzieci w dziedzinie ochrony życia i zdrowia, edukacji i chrześcijańskiej formacji.

W 9. diecezjach Tajlandii (Bangkok, Chanthaburi, Chinag-Mai, Nakhon Sawan, Ratchaburi, Surat Thani, Thare Nonseng, Ubon Ratchathani I Udon Thani) PDMD pomaga ośrodkom dla dzieci ulicy, szkołom i internatom, wspiera programy edukacyjne dla dzieci z marginalizowanych plemion górskich, migrantów i uchodźców, centra pomocy dla dzieci maltretowanych i ofiar handlu oraz liczne programy dożywiania i opieki medycznej dla dzieci chorych na AIDS. Niezwykle ważne jest również wsparcie w chrześcijańskiej formacji poprzez katechezę. W katolickich ośrodkach dzieci, zarówno chrześcijańskie, jak i innych wyznań, uczą się życia w zgodzie, szacunku i przyjaźni. Beneficjenci, czyli dzieci, które otrzymują pomoc, są nie tylko wdzięczni za okazane im serce, ale sami bardzo dużo wnoszą do projektu. Często obok internatów znajdują się ogródki z warzywami, które uprawiają, aby się wyżywić. Sprzątają i piorą, zmniejszając w ten sposób koszty swego utrzymania. Wielu rodziców nie stać na opłacenie kosztów edukacji swoich dzieci, ale wielu z nich włącza się w projekty, na miarę swoich możliwości, poprzez prace społeczne.

____________

W tym roku Kolędnicy Misyjni zostawią w naszych domach pamiątkę w postaci gwiazdy wpisanej w kwiat.

Jest to gwiazda nadziei i wdzięczności. Nadziei, ponieważ nawiązuje do Betlejemskiej Gwiazdy, która prowadziła Mędrców ze Wschodu do Zbawiciela. Oni jej zawierzyli i ujrzeli spełnienie Bożych obietnic. Gwiazda wdzięczności, ponieważ nawiązuje do blasku Ewangelii, która „oświeca tych, którzy w mroku i cieniu śmierci mieszkają, a nasze kroki kieruje na drogę pokoju”. Obdarowani tym światłem jesteśmy posłani, by dzielić się nim z innymi. Kształt kwiatu nawiązuje do Tajlandii. Do piękna tego kraju, który słynie z życzliwego uśmiechu i delikatności mieszkańców, a także do sposobu, w jaki powinna być przekazywana Ewangelia – z szacunkiem i uwagą, w duchu miłości. Delikatny kwiat symbolizuje również niewinność i bezbronność dziecka, które wymaga opieki i ochrony ze strony dorosłych. Jednocześnie przypomina o tysiącach małych mieszkańców Tajlandii, których niewinność pozbawiona jest ochrony. Kolędnicy misyjni są posłańcami Dobrej Nowiny i zapraszają nas do duchowej wymiany darów we wspólnocie Kościoła powszechnego. Pozwólmy obdarować się kolędnikom i sami też obdarujmy ich życzliwością i otwartością, a przez nich dzieci w Tajlandii, którym tak ofiarnie niosą swoją pomoc. Przyjmijmy ich z zaufaniem i radością, wysłuchajmy z uwagą i troską, zaśpiewajmy razem kolędę – ufną modlitwę – i złóżmy mały datek.

____________

Przeczytaj: Więcej informacji o Kolędnikach Misyjnych