Kolejni patronowie w Brzezinach

W ostatnich dniach Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach cieszyła się dwukrotnie uroczystym wprowadzeniem relikwii: błogosławionej założycielki zakonu oraz świętego jezuity.

„Pełnienie Woli Bożej lepsze jest niż najwyższe stopnie modlitwy, niż wszystkie zachwycenia najcudowniejsze.” – powiedziała bł. Angela Truszkowska. Parafia Brzeziny w niedzielę 16 września 2018 r. przeżywała uroczystość wprowadzenia jej relikwii do kościoła.

Dokonały tego jej duchowe córki, Siostry Felicjanki z Krakowa. Relikwie na ręce ks. kan. Józefa Knapa przekazała s. Alina Płoszczyca, przełożona prowincjalna krakowskiej prowincji sióstr felicjanek, która przybyła z delegacją sióstr. Relikwiarz bł. Angeli ufundowała rodzina Łodejskich. W uroczystości wzięło udział małżeństwo z Kanady, które gościło w Brzezinach w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Oprawę uroczystej mszy świętej przygotowała schola, chór parafialny oraz uczniowie ze szkoły w Brzezinach. Życie nowej patronki, podczas każdej niedzielnej mszy św.  przybliżała wiernym s. Marta Zielińska, Dyrektorka Muzeum i Archiwum bł. Angeli. Stwierdziła, że „bł. Maria Angela Truszkowska wkracza do tej parafii i znajduje się tu we wspaniałym towarzystwie. (…) Uzupełnia sobą następny element pięknej mozaiki jaką tworzą wszyscy święci.  Każdy ze świętych jest jedynym w swoim rodzaju kamykiem Bożej chwały. Bez niego nie byłoby pełnego obrazu. Patrząc na listę Wszystkich Świętych, znajdujemy przepiękne, jaśniejące przykłady pokory w życiu, miłości w służbie, męstwa w męczeństwie, wierności w małżeństwie, gorliwości i posłuszeństwa Bożym wezwaniom. (….) Myślę, że najpiękniejszymi blaskami jej [bł. Angeli] duchowości są trzy odcienie, trzy barwy dodające szczególnego piękna do mozaiki chwały Bożej: To umiłowanie Jezusa w Eucharystii, cześć oddawana Niepokalanemu Sercu Maryi, a wszystko w duchu  wynagrodzenia. (…) W tej mozaice jest miejsce dla każdego i każdej z nas. Bez nas mozaika nie będzie pełna, a więc… musimy podejmować wysiłek życia w wierności Bogu, aby kiedyż zająć miejsce przeznaczone dla nas. Nie pozwólmy, aby to miejsce zostało puste.”

Angela Truszkowska żyła w XIX wieku. Spotkała się z innym patronem brzezińskim, bł. Honoratem Koźmińskim, który przez pewien czas był jej kierownikiem duchowym. Założyła zgromadzenie, którego hasło brzmi: "wszystko przez Serce Maryi na cześć Przenajświętszego Sakramentu". Siostry podjęły się opieki ubogimi. Bł. Angela zmarła na chorobę nowotworową. Jest patronką osób chorych.

Więcej informacji na temat bł. Angeli znajdziemy TUTAJ. Ufamy, że przeżyta uroczystość przybliży wszystkich do Jezusa w Eucharystii, którego tak bardzo ukochała nowa patronka brzezińska.

_________________

„Uproś, jakich łask nam trzeba i zaprowadź nas do nieba.” – tymi słowami kończy się najbardziej znana pieśń dedykowana patronowi dzieci i młodzieży polskiej. Wybrzmiała ona uroczyście w Brzezinach podczas mszy świętej w dniu 18 września 2018 r.

W tym roku Kościół w Polsce świętuje Rok Świętego Stanisława Kostki z okazji 450. rocznicy jego śmierci. W dniu jego święta przy licznym udziale dzieci i młodzieży z parafii relikwie Świętego Stanisława Kostki zostały wprowadzone do kościoła w Brzezinach. Dokonał tego ks. Dariusz Węgrzyn - pochodzący z Bilczy.

Stanisław Kostka wbrew woli swoich rodziców wstąpił do zakonu Jezuitów. Choć był młodym człowiekiem nie obawiał się śmierci. Nie uciekał przed nią. Na dwa tygodnie przed swoim odejściem oznajmił współbraciom, że dokładnie za czternaście dni umrze. Zachorował na malarię i w tej ciężkiej chorobie prosił Matkę Bożą o śmierć w Jej Wniebowzięcie. Tak się stało. Zmarł dokładnie 15 sierpnia 1568 roku – w wieku 18 lat.

Święty Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży oraz patronem Polski. Siedemnaście lat temu za swego patrona obrała go brzezińska schola parafialna. Uroczystość uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe ze szkoły w Brzezinach i Kowali.

Ks. Węgrzyn podczas homilii przybliżył życie patrona dzieci i młodzieży. Stwierdził, że „Świętości się nie zdobywa, o świętość się walczy. Świętym się nie zostaje, świętym się staje.” Zauważył również, że św. Stanisław Kostka robił wszystko, by spełnić marzenia Pana Boga, m.in. przeszedł pieszo 800 km do Rzymu. Święty człowiek to ktoś, kto jest gotowy zrobić wszystko, cokolwiek Pan Bóg chce.

Więcej informacji na temat św. Stanisława Kostki znajdziemy TUTAJ. Niech przykład św. Stanisława Kostki zachęca, szczególnie młodych do podążania drogami świętości.

Damian Zegadło