Kongregacja Księży Dziekanów

W piątek, 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Kurii Diecezjalnej w Kielcach odbędzie się Kongregacja Księży Dziekanów. Obradom będzie przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski.