Kroczyce zatańczyły dla Jana Pawła II

Po raz pierwszy mieszkańcy parafii Św. Jacka i Św. Marii Magdaleny w Kroczycach dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska tańczy dla Św. Jana Pawła II”, której inicjatorem jest Ruch Lednicki. Mieszkańcy radosnym tańcem upamiętnili urodziny św. Jana Pawła II przypadające na 18 maja, dziękując w ten sposób Bogu za jego pontyfikat.

We wtorek, 22 maja br. po nabożeństwie ku czci św. Jana Pawła II i błogosławieństwie jego relikwiami, spora grupa parafian i gości spotkała się na placu za kościołem, gdzie po wysłuchaniu przemówienia św. Jana Pawła II - „Wypłyń na głębie” do wspólnego tańca zaprosiły postulantki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Na początek był uroczysty polonez, do którego śmiało przyłączali się parafianie: od dzieci do seniorów. Następnie tańczono do nagrań „Siewców Lednicy”. Były też wspólne śpiewy pieśni „Barka”, „Abba – Ojcze” i innych. W organizacji imprezy uczestniczył Dom Kultury w Kroczycach, który użyczył nagłośnienia oraz przygotował występy chóru oraz orkiestry dętej. Do śpiewów włączyły się także panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Podlesiach. Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

Wydarzenie to było odpowiedzią na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do Polaków: „Nie można dobrze przeżyć wiary, gdy nie staje się ona częścią kultury”. Poprzez działanie kulturą na wiarę czyli muzyką, śpiewem i tańcem można otrzymać błogosławiony owoc- wspólnoty, braterstwa i jedności. Tego typu wydarzenie integruje uczestników i jest  zaczynem „ewangelicznego novum”, które wyzwala entuzjazm wiary, a także mobilizuje do „wstania z kanapy” jak apelował niedawno papież Franciszek.