Królewski odpust z tradycjami w Wiślicy

Uroczysta Suma pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego zakończyła Wielki Odpust Wiślicki. Główne uroczystości odbywają się co roku w Święto Narodzenia NMP, które przypada w Kościele katolickim 8 września. Wydarzeniu towarzyszyła również Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej do wiślickiego Sanktuarium Uśmiechniętej Madonny Łokietkowej.

Z pieszą pielgrzymką do Wiślicy przybyli m.in. wierni z parafii Czarnocin. Odpustową Mszę św. poprzedziła modlitwa różańcowa i uroczyste wprowadzenie do bazyliki kanoników wiślickiej kapituły. W tym czterech księży, którym ordynariusz diecezji nadał tę godność w tym roku, w Wielki Czwartek.

Biskup kielecki w homilii mówił do wiernych o znaczeniu domu w życiu każdego chrześcijanina. - „Wiślica to piękny i otwarty dom. Tu przychodzimy, by pokłonić się przed Matką Jezusa i prosić ją o wsparcie" - mówił biskup Jan Piotrowski.

- „Ona pierwsza ze swoim ujmującym uśmiechem matki wita przychodzących tu pielgrzymów z pokornym i pełnym wiary pokłonem" - podkreślał ordynariusz kielecki.

Jak dodał, dom rodzinny jest miejscem, które od samego początku uczy nas kochać, szanować i przebaczać. 

W trakcie Mszy św. zgodnie z tradycją poświęcone zostało również ziarno. Po niej wierni przeszli w procesji dookoła świątyni.

Uroczystości odpustowe w Wiślicy trwały od zeszłej niedzieli. Przez cały tydzień do wiślickiego sanktuarium zjeżdżali pielgrzymi z różnych części Polski. W wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wierni wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny, którą odprawił wikariusz generalny diecezji kieleckiej ks. Dariusz Gącik. Sobotnią sumę poprzedziła również konferencja „Jak czcić Matkę Bożą”, którą wygłosił ks. Marek Chmielewski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ks. Wiesław Stępień, proboszcz i kustosz wiślickiej bazyliki, podkreśla, że intencją parafii jest m.in. poprzez powrót do odpustowej tradycji przypominanie i budowanie rangi Wiślicy jako ogólnopolskiego ośrodka kultu maryjnego i kolebki chrześcijaństwa. - „Wiślica jest bardzo ważna dla historii Polski. Chcemy szczególnie to podkreślać w roku jubileuszu 100-lecia niepodległości" - zaznacza ks. Stępień.

- „W Wiślicy odbywały się w 1966 roku uroczystości milenijne z udziałem prymasa Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Karola Wojtyły. To w Wiślicy król Władysław Łokietek jako pierwszy oddał Polskę pod opiekę Matki Bożej" - przypomniał ks. proboszcz.

Na wiślickim odpuście w Święto Narodzenia Najświętszej Panny przed wiekami kilkakrotnie gościła św. Jadwiga, królowa Polski, a także Władysław Jagiełło, Kazimierz Wielki i św. Kinga. W prezbiterium zachował się również cenny fresk przedstawiający scenę narodzenia Maryi, obrazujący tytuł wiślickiej bazyliki.

tekst za: radio.kielce.pl

>> Galeria zdjęć