Ks. dr Mirosław Cisowski nowym rzecznikiem diecezji kieleckiej

Ks. kan. dr Mirosław Cisowski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Kielcach został w dniu 8 września 2015 r. mianowany rzecznikiem prasowym Diecezji Kieleckiej. Decyzję ogłosił biskup kielecki Jan Piotrowski.

Nowy rzecznik święcenia prezbiteratu przyjął w roku 1987 z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie uzyskując tytuł doktora teologii pastoralnej (specjalizacja: katechetyka). Po ukończeniu studiów pracował w Wyższym Seminarium Duchownym jako wykładowca. Od 2003 r. był proboszczem parafii Kostomłoty. W sierpniu 2015 r. biskup kielecki Jan Piotrowski powołał go do pracy w Kurii jako dyrektora Wydziału Duszpasterskiego.

Do zadań rzecznika prasowego będzie należało: gromadzenie, opracowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących wszelkich działań, inicjatyw i wydarzeń religijnych odbywających się w diecezji; zajmowanie oficjalnego stanowiska w kwestiach tego wymagających; duszpasterska troska o środowisko dziennikarskie.

Ustępującemu rzecznikowi ks. kan. Sławomirowi Sarkowi dziękujemy za dotychczasową pracę!