Ks. Karol Zegan: Modlitwa Margaretek jest nam potrzebna byśmy dobrze wypełniali swoją posługę

19 stycznia 2018 r. w Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach członkowie Wspólnot Margaretkowych rozpoczęli kolejny rok wspólnej modlitwy o uświęcenie kapłanów i osób konsekrowanych oraz nowe i święte powołania do Służby Bożej w Kościele.

Czuwanie rozpoczęliśmy się rozważaniami o Męce Pańskiej pod duchowym przewodnictwem Sióstr Norbertanek. Następnie zebrani obejrzeli inscenizację bożonarodzeniową pt.: „Zamyślenie na Boże Narodzenie” przygotowaną przez Dzieci i Młodzież z parafii św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach. Podczas konferencji sylwetkę patrona czuwania - św. Józefa Sebastiana Pelczara, którego wspomnienie w tym dniu obchodziliśmy przybliżyła nam s. Jolanta ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, posługująca w parafii Bożego Ciała w Słomnikach. S. Jolanta przedstawiła bogatą sylwetkę św. Józefa Sebastiana Pelczara, założyciela zgromadzenia Sercanek podkreślając Jego wierność i oddanie w służbie Bogu i człowiekowi jak również talent i twórczość, która w sposób szczególny zaowocowała wieloma pozycjami książkowymi autorstwa patrona czuwania. Następnie wierni mogli oddać cześć relikwiom św. Józefa Sebastiana Pelczara.

O godz. 21.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana o uświęcenie kapłanów i osób konsekrowanych oraz nowe i święte powołania do Służby Bożej w Kościele pod przewodnictwem i z homilią ks. dr. Karola Zegana - Dyrektora Wydziału Katechetycznego w Kielcach. W homilii ks. Zegan w oparciu o fragment Ewangelii o Dobrym Pasterzu mówił o różnych możliwościach poznawania Jezusa, który jest Pasterzem ludu. Mówiąc o cechach Dobrego Pasterza podkreślił, że „jest On jedyną Drogą do nieba, jest jedynym Pośrednikiem między nami a Panem Bogiem, jest jedyną Bramą do wieczności. Mianem Dobrego Pasterza był określany patron dnia dzisiejszego św. Józef Sebastian Pelczar, który troszczył się o rozwój duchowy i materialny Kapłanów i wiernych. Dewizą Jego życia, były słowa „wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalane ręce NMP”. Będąc zawsze blisko ludzi realizował charyzmat Dobrego Pasterza. To zadanie stoi także dziś przed Kapłanami, dlatego ks. Karol zachęcił także zgromadzonych kapłanów do zadania sobie pytania: „na ile staram się realizować cechy Dobrego Pasterza?”. Zwracając się do wiernych tworzących Wspólnoty Margaretkowe ks. Karol przywołał świadectwo jednego z kapłanów: „Jadę, chociaż jestem zmęczony, jednak jadę, bo wiem, że oni modlą się za nas. Ci ludzie, którzy zrzeszają się w Margaretkach modlą się za nas kapłanów. Ta modlitwa jest potrzebna nam kapłanom byśmy dobrze wypełniali swoją posługę”.

Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu. Następnie uczestniczyliśmy w Nowennie do Pana Jezusa Cierpiącego pod przewodnictwem Sióstr Norbertanek. Zwieńczeniem naszej modlitwy było Błogosławieństwo Lourdzkie oraz Kompleta. Po zakończeniu czuwania zebraliśmy się w spichlerzu, aby podzielić się opłatkiem, składając sobie życzenia i ciesząc się wzajemnie swoją obecnością.

W czuwaniu wzięli udział wierni, kapłani oraz siostry zakonne z parafii:
- pw. Św. Idziego w Tczycy z ks. Krzysztofem Tobołą
- pw. Św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach z ks. Wojciechem Oczkowiczem
- pw. Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach z ks. Łukaszem Durajem
- pw. Bożego Ciała w Słomnikach z s. Jolantą SSCJ i s. Aleksandrą SSCJ
- pw. Św. Mikołaja w Dłużcu z ks. Andrzejem Michniewskim (diecezja sosnowiecka)
- pw. Macierzyństwa NMP w Bolesławiu z ks. Krzysztofem Paskiem (diecezja sosnowiecka)
- ks. Jan Błaszczyk (diecezja sosnowiecka)