Ks. Piotr Pochopień został Honorowym Obywatelem brazylijskiego miasta Marquinho

Otrzymaliśmy list od ks. Piotra Pochopienia - naszego misjonarza pracującego w dalekiej Brazylii, w którym informuje nas, że otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Marquinho, w któym sprawuje posługę duszpasterską. Cieszymy się razem z ks. Piotrem i serdecznie gratulujemy!

Oto pełna treść listu:

Dnia 24 listopada 2017 r. w obecności Rady Miasta, Burmistrza i przedstawicieli różnych grup społecznych przyznano mi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Marquinho. W 23-letniej historii Miasta, przyznano ten tytuł po raz szósty. Pierwszą osobą, która otrzymała ten tytuł 18 lat temu był ks. Wiesław Morawski (44 lata w Brazylii, pochodzi z diecezji Płockiej). Był on w Marquinho 10 lat proboszczem, następnie ten tytuł otrzymali: policjant, pielęgniarka, nauczycielka, w lipcu 2017 r. bp Jan Piotrowski za wspieranie misji... i dziś - ja.

W uzasadnieniu powiedziano, że Rada Miasta przyznała go jednogłośnie (warty podkreślenia jest fakt, iż jeden radny jest innego wyznania). Tytuł otrzymuję za to wszystko, co zrobiłem w tej Parafii materialnie, ale przede wszystkim za tworzenie wspólnoty rodzinnej, ewangelizację ludzi, niesienie dobrej nowiny o Chrystusie, budowanie wspólnoty opartej na pokoju i braterskiej miłości, niesienie nadziei,  trud i poświęcenie dla innych ludzi.

Ten tytuł nigdy by nie zaistniał w moim życiu, gdyby Bóg nie dał mi talentów, które, lepiej czy gorzej, staram się rozwijać. Bogu pierwszemu dziękuję za wszystko, co dla mnie uczynił i czym mnie obdarzył, i że mnie wspiera każdego dnia, jako swoje dziecko. Dziękuję moim rodzicom, siostrze, rodzinie i przyjaciołom za wychowanie, naukę, pomoc oraz formowanie mojego życia. Dziękuję moim księżom profesorom i wszystkim kapłanom, których spotkałem na swojej drodze, z którymi współpracowałem i którzy formowali moje kapłaństwo - intelektualne i duchowe. Dziękuję księżom misjonarzom - ks. Wiesławowi Morawskiemu, ks. Markowi Figurskiemu i Zdzisławowi Nabiałczykowi, z którymi w tej diecezji pracuję, którzy zawsze mnie wspierają, służą swoją pomocą i dobrym słowem i kiedy potrzeba, potrafią sprowadzić na ziemię. Dziękuję księżom biskupom – Marianowi Florczykowi i Kazimierzowi Gurdzie, którzy byli moimi przełożonymi w seminarium, jako rektorzy, i zawsze wierzyli we mnie, dając mi kolejną szansę. Dziękuję księdzu biskupowi nominatowi Andrzejowi Kalecie, który jako pierwszy zapalił we mnie iskrę misyjną. 

Nie mogę zapomnieć podziękować Śp. księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi, który pozwolił mi rozpocząć misyjną drogę. Dziękuję księdzu biskupowi Janowi Piotrowskiemu, który jako pierwszy misjonarz naszej diecezji zawsze wspiera misyjne dzieło i kapłanów pracujących na misjach. 

Dziękuję wszystkim za modlitwy i ofiary, które składacie na misje i przy różnych okazjach wspieracie moją misyjną pracę. Bez waszej pomocy modlitewnej i materialnej nie byłbym w stanie, w tak szybkim czasie, zrealizować wielu projektów w tej parafii.  Dziękuję moim parafianom, Radzie Miasta oraz Burmistrzowi za docenienie mojej pracy, ale ten tytuł nie należy się mnie - ten tytuł należy się wszystkim, którzy wspierają misyjne dzieło. To jest wasz tytuł – to jest wasze dzieło. Bóg zapłać!

Z pamięcią w modlitwie 
Ks. Piotr Pochopień
MISJONARZ W BRAZYLII