Ks. prof. Przemysław Kantyka członkiem watykańskiej komisji

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch powołał dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL ks. dr. hab. Przemysława Kantykę, prof. KUL w skład komisji prowadzącej dialog katolicko-baptystyczny.

Ksiądz Profesor będzie jednym z pięciu przedstawicieli strony katolickiej w komisji poszukującej płaszczyzn zbliżenia między wyznaniami.

GRATULUJEMY!