Ks. Wojciech Oczkowicz: Módlmy się o świętość Kapłanów, aby wytrwali w tym co dobre i piękne i nie schodzili z drogi do świętości

W adwentowej atmosferze oczekiwania, 15 grudnia odbyło się kolejne czuwanie Wspólnot Margaretkowych Diecezji Kieleckiej. Patronami czuwania było Święte Małżeństwo - Zelia i Ludwik Martin - rodzice Św. Teresy z Lisieux.

Czas czuwania rozpoczęły rozważania o Męce Pańskiej pod duchowym przewodnictwem Sióstr Norbertanek. Następnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, rozważając tajemnicę miłości, która nigdy na śmierć nie umiera.

W konferencji Ks. Krzysztof Toboła przybliżył nam postacie Św. Zelii i Ludwika Martin - Świętych Małżonków. W sposób szczególny podkreślił ich wzajemną odpowiedzialność w procesie wzrostu i dochodzenia do świętości. Pozostawione przez Nich świadectwo życia może być zachętą do wytrwałej modlitwy o świętość rodzin, do których posłani są nasi kapłani. Zebrani wierni mogli także oddać cześć Relikwiom Św. Zelii i Ludwika Martin.

O godzinie 21.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana w intencji o uświęcenie kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe i święte powołania do Służby Bożej w Kościele, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wojciech Oczkowicz - wikariusz w Sieciechowicach. W czasie homilii ks. Wojciech ukazał okres Adwentu oraz czuwanie margaretkowe jako „dwie przecinające się drogi”. Piękno tych dróg zgromadziło wytrwałych pielgrzymów wokół relikwii św. Zeili i Ludwika Martin, którzy są wzorem do świętości dla rodzin i kapłanów. Zaapelował: „Módlmy się o świętość Kapłanów, aby wytrwali w tym co dobre i piękne i nie schodzili z drogi do świętości”.

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wszyscy zebrani modlili się w intencji kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w Kościele.

Czuwanie modlitewne zakończyło błogosławieństwo lourdzkie, podczas którego modliliśmy się wspólnie pod przewodnictwem Sióstr Norbertanek Nowenną do Pana Jezusa Cierpiącego oraz Kompletą.

Po zakończeniu modlitwy wszyscy zebrani spotkali się w Spichlerzu na poczęstunku przygotowanym przez Członkinie Wspólnot Margaretkowych. Uczestnicy czuwania mieli też okazję wpisać się do Księgi Pamiątkowej Wspólnot Margaretkowych.

W czuwaniu Wspólnot Margaretkowych wzięli udział kapłani i wierni z parafii:
- pw. Św. Maksymiliana w Kielcach z ks. prałatem  Grzegorzem Pałysem
- pw. Św. Idziego w Tczycy z ks. Krzysztofem Tobołą
- pw. Św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach z ks. Wojciechem Oczkowiczem
- pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kacicach
- pw. Bożego Ciała w Słomnikach
- pw. Św. Mikołaja w Dłużcu (diecezja sosnowiecka) z ks. Andrzejem Michniewskim
- pw. Narodzenia NMP w Szreniawie (diecezja sosnowiecka)
- Ks. Jan Błaszyk (diecezja sosnowiecka)