Ku pamięci kard. Andrzeja Deskura

W poniedziałek, 4 września 2017 r. w Sancygniowie Biskup Kielecki Jan Piotrowski dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci kardynała Andrzeja Marii Deskura, która zawisła na ścianie tamtejszego kościoła.

Andrzej Deskur urodził się 29 lutego 1924 r. w Sancygniowie pod Pińczowem. W 1945 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie. Studia kontynuował we Fryburgu Szwajcarskim. Święcenia prezbiteratu przyjął 20 sierpnia 1950 r. z rąk arcybiskupa Lyonu kardynała Pierre'a Marie Gerliera.

Jako kapłan pracował początkowo duszpastersko w Szwajcarii i we Francji. W 1952 r. został powołany do Watykanu, do pracy w Sekretariacie Stanu. Był kolejno wicesekretarzem, podsekretarzem, sekretarzem, a od 1973 – przewodniczącym Papieskiej Komisji do spraw Kinematografii, Radia i Telewizji, z której wywodzi się dzisiejsza Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu.

W 1959 r. ks. Andrzej Deskur brał udział w organizowaniu Soboru Watykańskiego II. Razem z biskupem, a następnie arcybiskupem Karolem Wojtyłą wniósł znaczny wkład w przygotowanie soborowych dokumentów – konstytucji o Kościele „Gaudium et Spes” i deklaracji o środkach społecznego przekazu „Inter mirifica”.

W latach 60. i 70. XX w. ks.  Deskur wchodził w skład delegacji Stolicy Apostolskiej, która odwiedzała Polskę w ramach pierwszych kontaktów Watykanu z władzami PRL.

30 czerwca 1974 r. został mianowany biskupem, a 15 lutego 1980 r. arcybiskupem. Pięć lat później Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej.

W 1991 r. kardynał Deskur odebrał doktorat honoris causa Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Był między innymi przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Był kawalerem Orderu Orła Białego.

Zmarł 3 września 2011 r. w Rzymie. Pochowany został w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

xmhas