Kurs kierownika wypoczynku

Caritas Diecezji Kieleckiej kolejny raz organizuje Kurs kierownika wypoczynku. Jego ukończenie uprawnia do pełnienia funkcji kierownika podczas kolonii, obozów, zimowisk itp.

Kurs odbędzie się dnia 21 maja 2019 roku (wtorek) w godzinach 9.00-15.30 w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach ul. Wesoła 54.

Koszt kursu: 100 zł.

Zapisy odbywają się w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu, tel. kom. 664-031-039

Uczestnikami kursu mogą osoby posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej albo będące nauczycielami.

Zachęcamy do uczestnictwa w kursie.