Kurs na wolontariusza

Serdecznie zapraszamy kandydatów do wolontariatu hospicyjnego do udziału w kursie na Wolontariusza Opiekuńczego w Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach.

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, w której zapoznajemy ze specyfiką pracy naszej placówki i wskazujemy różnorodny obszar działań, jakie kryją się pod określeniem opieki wolontaryjnej. Chcę – lubię – pomagam to hasła, jakie widnieją na drzwiach salki dla naszych Wolontariuszy. Wiek nie jest więc barierą, ani ograniczeniem, gdy chcemy czynić dobro. 

Wolontariat hospicyjny bierze bezinteresowny udział w realizacji wszechstronnej pomocy człowiekowi ciężko choremu, by mógł godnie żyć do naturalnej śmierci. Wolontariat wspiera również rodziny w trudnym okresie odchodzenia bliskiej im osoby oraz w czasie żałoby. Ofiarowywane wsparcie w zależności od predyspozycji wolontariusza może mieć wymiar medyczny, pielęgnacyjny, duchowy, psychologiczny, rehabilitacyjny, terapeutyczny, socjalny, opiekuńczy, edukacyjny lub towarzyszący. Wolontariusz w hospicjum może znaleźć swoje miejsce także w pracach administracyjno-biurowych, gospodarczych, sekcji pozyskiwania środków i wielu innych. Jeśli chcesz i możesz pomóc zapraszamy do dołączenia do wolontariatu hospicyjnego poprzez zapisanie się na kurs.

Angelika Steciak
KOORDYNATOR WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO
CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

>> http://hospicjum.kielce.caritas.pl/