Liturgia Wielkiego Piątku na Barwinku

Wielki Piątek to dzień, w którym umarł na krzyżu Jezus Chrystus. W świątyniach nie grają organy, nie dzwonią dzwony, a nawet na ołtarzach nie ma obrusów. Wiernych obowiązuje post ścisły.

Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. Liturgia Męki Pańskiej koncentruje się na Adoracji Krzyża, po której Najświętszy Sakrament przenoszony jest do kaplicy Grobu Bożego.

tekst za: em.kielce.pl

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"