Liturgia Wielkiego Piątku w Miechowie

„Bóg swoje dzieło miłości podpisał krzyżem, to są Jego inicjały, to jest Jego rozpoznawczy znak. Krzyż to podpis największego Artysty Miłości, Stwórcy Świata i Odkupiciela. Krzyż to podpis samego Boga, dokonany miłością i krwią” - mówił w homilii bp Marian Florczyk podczas Liturgii Wielkopiątkowej w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie.

Uroczystość rozpoczęła się Drogą Krzyżową po krużgankach bazyliki o godz. 16.00, po której miała miejsce Liturgia Męki Pańskiej pod przewodnictwem bp Florczyka. Pasję według św. Jana, jak co roku, zaśpiewał chór pod dyrekcją Andrzeja Grudnia oraz soliści: ks. Paweł Staroszczyk, ks. Marcin Bączek i Mariusz Kramarz.

W skierowanym Słowie Bożym hierarcha podkreślił zmianę patrzenia na krzyż, której dokonał Jezus: - „Do procesu Jezusa krzyż wzbudzał lęk, na nim dokonywano okrutnych wyroków śmierci. Krzyż był narzędziem najokrutniejszej zbrodni, znakiem nienawiści, okrucieństwa i zdrady i męki. Przygnębiający widok skazanego nie zachęcał nikogo by się zbliżyć do krzyża (…), ale właśnie ta śmierć Mesjasza na krzyżu uczyniła z drzewa śmierci, drzewo życia; z drzewa rozpaczy drzewo nadziei. Krzyż nabrał blasku zwycięstwa i przyciągania”.

Po odsłonięciu krzyża, adoracji oraz Komunii  Świętej zgodnie z miechowską tradycją, nawiązującą do   zachowanego od stuleci rytu liturgicznego bożogrobców miechowskich przed biskupem z Najświętszym Sakramentem osiem ubranych na biało dziewcząt niosło na poduszkach atrybuty Męki Pańskiej – gwoździe, młotek, włócznię, drabinę, ciernie. Procesji towarzyszył śpiewany dialog pomiędzy chórem, a asystą Najświętszego Sakramentu. Niesione procesjonalnie mary Pana Jezusa zostały włożone do komory grobowej.

Liturgia wielkopiątkowa w Miechowie zgromadziła rzesze parafian, Damy i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego, przedstawicieli władz samorządowych oraz  pielgrzymów z całej Polski.

pkun

Zobacz: www.parafiamiechow.pl