Mamy 12 nowych Szafarzy Komunii Świętej!

W dniu 4 stycznia 2019 r. w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej im. Bł. Arcybiskupa Jerzego Matulewicza w Skorzeszycach Biskup Kielecki Jan Piotrowski ustanowił 12 nowych Szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej.

Szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej to mężczyźni, którzy wyróżniają się pobożnością i dobrą opinią w swoich środowiskach parafialnych. Kandydaci, którzy muszą mieć ukończone 25 lat życia i posiadać co najmniej wykształcenie średnie, po uprzednim zgłoszeniu przez swoich księży proboszczów i odbyciu kilkumiesięcznego studium przygotowawczego, zostają dopuszczeni i ustanowieni przez biskupa do tej funkcji. Mają za zadanie rozdzielanie Komunii Świętej podczas Mszy św., gdy przemawiają za tym racje duszpasterskie. Szafarz udaje się także z Komunią Świętą  do chorych i cierpiących w domach i szpitalach oraz do ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

Nowi szafarze, a także pozostali szafarze naszej diecezji w dniach 4 i 5 stycznia br. odbywali swój Dzień skupienia, któremu przewodniczył ks. Dariusz Węgrzyn - wikariusz z parafii św. Brata Alberta w Busku-Zdroju. Tematem wiodącym podejmowanym podczas konferencji była duchowość eucharystyczna szafarza. Nad całością  dni formacyjnych czuwał diecezjalny moderator ks. dr Mirosław Kowalski. Dni skupienia mają charakter formacji permanentnej, są obowiązkowe dla wszystkich posługujących, odbywają się kilka razy w roku i mają charakter modlitewno- szkoleniowy. 

Gratulujemy nowym Szafarzom i życzymy obfitości Bożych łask w zaszczytnej posłudze!