"Masłowianie" z Koncertem Kolęd w "Miłosierdziu"

W Uroczystość Objawienia Pańskiego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach gościł chór „Masłowianie" z Masłowa pod dyr. Michała Kopcia.

Chór poprowadził śpiew podczas Mszy św. o 18.00, a następnie wykonał jedenaście kolęd i pastorałek po polsku, łacinie i w języku rosyjskim przed licznie zgromadzonymi słuchaczami.

Chór „Masłowianie" jest najstarszym ze wszystkich zespołów działających w gminie Masłów. Powstały już w 1921 roku dzięki staraniom Jana Pieniążka, wieloletniego organisty z Masłowa. Chór Włościański – wtedy tak zwany – prężnie działał aż do czasu II wojny światowej. Wspierany był przez proboszcza ks. Józefa Marszałka.

Tradycja i umiłowanie śpiewu spowodowały, że reaktywowano go po 1945 r., zaś praca artystyczno-społeczna Jana Pieniążka przyniosła wiele sukcesów: uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i uroczystościach krajowych.

Obecnie opiekunem jest Michał Kopeć, a Chór składa się z 40 członków.

Foto: B. Karkowski