Matka Boża Studentów

Przygotowujemy się do realizacji projektu wykonania i ustawienia w Kościele Akademickim św. Jana Pawła II w Kielcach płyty ołtarzowej z mozaiką Matki Bożej Sedes Sapientiae ze świecznikiem z kutego metalu.

Zrealizowana zostanie z tego samego materiału (włoskiego marmuru) oraz w tej samej technice, co płyta Jana Pawła II. Ponadto wykonany będzie marmurowy postument, w którym, na sposób stały, umieszczone zostaną relikwie Świętego Papieża.

Planowany termin realizacji wiąże się z jubileuszem Centrum Duszpasterskiego WESOŁA54 i Mszą św.: 19 maja 2019 r. (niedziela), godz. 10.30. Wówczas Biskup Kielecki Jan Piotrowski poświęci wykonany obraz.

Całość kosztów została oszacowana na 135.000 zł. Choć przekracza to znacznie nasze możliwości finansowe, za radą osób współodpowiedzialnych za Centrum zdecydowaliśmy o rozpoczęciu prac, a ich powodzenie zawierzyliśmy Bożej Opatrzności i ludzkiej hojności. Chcąc gromadzić środki na ten cel – rozpoczęliśmy dystrybucję cegiełek. Jest też możliwość wpłat bezpośrednio na konto Stowarzyszenia WESOŁA54, a następnie dokonanie odliczenia. Szczegółowy opis formalnoprawny znajduje się TUTAJ.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca sprawowana jest Msza święta dziękczynna w intencji Ofiarodawców.

Ks. dr Rafał Dudała
REKTOR KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO ŚW. JANA PAWŁA II W KIELCACH

* * *

Wpłat można dokonywać na konto:

Stowarzyszenie WESOŁA54
ul. Wesoła 54, 25-363 Kielce

Bank Pekao SA I Oddział w Kielcach
28 1240 1372 1111 0010 6075 9769

tytuł: Darowizna na cele kultu religijnego

* * *