"Misyjne lato z Bogiem" - Skorzeszyce 2017

W tym roku – na początku wakacji – po raz osiemnasty odbyły się Rekolekcje „Misyjne lato z Bogiem" dla dzieci zrzeszonych w Papieskim Dziele Misyjnym. Miały one miejsce w Skorzeszycach koło Kielc.

Do przeżycia tych kilku dni z Bogiem zaproszone zostały również dzieci, które aktywnie uczestniczą w życiu swoich parafii: śpiewają w scholi, służą jako ministranci czy przygotowują nabożeństwa.

Hasło przewodnie tegorocznych rekolekcji  brzmiało:  „WIARA BUDUJE WSPÓLNOTĘ". Dzieci podczas spotkań w grupach mogły podzielić się wiedzą na temat różnych wspólnot do których należą.  Wykazywały się przy tym wielką otwartością i szczerością. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat Wspólnota zainteresowań – dzieci tego dnia mogły pochwalić się swoimi talentami i powiedzieć jak wykorzystują je w codziennym życiu.

Centralnym punktem każdego dnia była Eucharystia, podczas której ks. Grzegorz Stachura - nasz opiekun duchowy, prowadził żywy dialog z małymi misjonarzami podczas homilii. Dzieci aktywnie uczestniczyły w każdej Mszy świętej – codziennie inna grupa przygotowywała charakterystyczne stroje i modliła się za dzieci i misjonarzy z danego kontynentu.

Podczas homilii ks. Grzegorz starał się przybliżyć dzieciom niezwykłe działanie Matki Bożej w życiu ludzi, poprzez różne objawienia, np. w  Fatimie.

Wspólnie przeżyliśmy także Drogę Maryjną, podczas której dzieci przedstawiały sceny z życia Maryi. Na końcu nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i polanie głowy wodą. W ten sposób mogliśmy przypomnieć sonie nasze obowiązki życia chrześcijańskiego wynikające z przyjęcia sakramentu Chrztu świętego.

Podczas rekolekcji nie zabrakło także gier i zabaw na boisku, zawodów sportowych, pogodnych wieczorków i wyjazdu na wycieczkę do Sandomierza. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, modlitewnik ucznia – misjonarza Idźcie i głoście ewangelię i liczne nagrody konkursowe.

Dzieciom towarzyszyli opiekunowie, zarówno świeccy jak i siostry zakonne, oraz pani pielęgniarka.

Rekolekcje nie odbyłyby się bez wsparcia Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej i pomocy ks. Łukasza Zygmunta. Dziekujemy wszystkim za pomoc i modlitwę. Jesteśmy wdzięczni samemu Bogu, że mogliśmy przeżyć ten piękny i radosny czas razem z Nim i przyjaciółmi.