Nabór do "Kostki" rozpoczęty

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach rozpoczyna rekrutację do klas pierwszych na rok szkolnym 2017/2018.

Katolickie Liceum jest szkołą publiczną tzn. bezpłatną. O przyjęciu do Liceum będzie decydowała ilość zdobytych punktów na egzaminie gimnazjalnym oraz za oceny i za inne osiągnięcia. Kwestionariusze-podania wraz z opinią Ks. Proboszcza uczniowie składają w sekretariacie szkoły przy ul. św. Stanisława Kostki 17 w Kielcach.

Dla zainteresowanych Liceum organizuje „DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY” w sobotę, 3 czerwca 2017 r. w godz. od 10.00 do 13.00. Szczegóły na stronie internetowej.

Ks. Jacek Kopeć
DYREKTOR

>> www.kostka.kielce.pl