Nabór do Studium rozpoczęty!

Diecezjalne Studium Organistowskie w Kielcach ogłasza nabór na rok akademicki 2018/2019. Egzamin wstępny odbędzie się w drugą sobotę września tj. 8 września 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Studium przy ul. Wesołej 54 w Kielcach.

Na egzamin przynosimy komplet wymaganych dokumentów, których wykaz jest umieszczony w czasopiśmie Śpiewajmy i grajmy Bogu oraz na stronie Studium.

Wymagania:
- umiejętność podstawowej gry na fortepianie (2 proste utwory),
- sprawdzenie predyspozycji słuchowych (melodycznych i harmonicznych),
- sprawdzenie predyspozycji rytmicznych,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin odbywa się indywidualnie przed Komisją Studium.

Ks. Przemysław Moćko
WICEDYREKTOR DIECEZJALNEGO STUDIUM ORGANISTOWSKIEGO
IM. ŚW. CECYLII I KS. PROF. ZBIGNIEWA ROGALI W KIELCACH