Nasi księża w gremiach KEP

W czasie 378. Zebrania Plenarnego KEP, które odbywało się w Warszawie w dniach 13 i 14 marca 2018 r., biskupi zatwierdzili kandydatury dwóch księży z naszej diecezji.

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk został zatwierdzony na funkcji Przewodniczącego Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II.

Ks. Tomasz Rusiecki został zatwierdzony jako konsultor w składzie Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.