„Nie mów‚ nie czuj‚ nie ufaj”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające przy parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach w dniach 11 i 18 marca 2018 r. zaprezentowało dla szerokiego grona publiczności sztukę profilaktyczną „Nie mów‚ nie czuj‚ nie ufaj” według scenariusza i w reżyserii Aleksandry Klusek-Gębskiej oraz pod kierunkiem ks. Krzysztofa Dziurzyńskiego.

Scenariusz spektaklu dotyka problematyki rodziny dysfunkcyjnej‚ współuzależnienia i czynników wpływających na rozwój uzależnienia.

W ramach wprowadzenia do spektaklu Ks. Kamil Banasik – Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Kieleckiej przybliżył widzom tematykę związaną z uzależnieniami. Poza statystykami‚ przedstawił konkretn

e przykłady‚ jak nałogi destrukcyjnie wpływają na rodzinę oraz całe społeczeństwo. Szczególnie zaakcentował role‚ które odgrywają dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych i dramatyczne skutki wzrastania w takim środowisku.Poruszający spektakl ukazał wszyst

kie omawiane aspekty na przykładzie rodziny alkoholowej. Tragiczne losy głównej bohaterki pobudziły publiczność do refleksji nad smutnym losem takich rodzin.Na zakończenie ks. Krzysztof Dziurzyński – Diecezjalny Duszpasterz Ruchu Światło-Życie‚ przybliżył informacje dotyczące dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka‚ jako narzędzia w walce z uzależnieniami. Spotkanie zostało zakończone modlitwą członka KWC.

Aleksandra Klusek-Gębska

>> Galeria zdjęć