Niedziela Miłosierdzia w Marquinho (Brazylia)

Drogą mailową otrzymaliśmy relację z Niedzieli Miłosierdzia Bożego przeżywanej w dalekiej Brazylii – w miejscowości Marquinho, gdzie pracuje ks. Piotr Pochopień.

Od początku mojej posługi w tej parafii towarzyszą mi relikwie pierwszego stopnia św. Siostry Faustyny Kowalskiej (przekazane do Brazylii dzięki życzliwości sióstr z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach). W Brazylii kult świętych jest powszechny, ale kult relikwii świętych jest mało znany. Praktycznie relikwie świętych są tu niespotykane. Jednak po pojawieniu się relikwii w parafii i wyjaśnieniu znaczenia i symbolu, adoracja i modlitwa przed relikwiami stała się bardzo powszechna.

Każdego dnia mój kościół jest otwarty dla ludzi – i obserwuję, jak wiele osób przychodzi na chwilę modlitwy przed relikwiami, które są przy wejściu do kościoła, a następnie udają się przed Najświętszy Sakrament na dalszą adorację. Najbardziej mnie raduje, że do kościoła na modlitwę indywidualną przychodzi każdego dnia dużo dzieci i młodzieży. Relikwie mają stałe miejsce w kościele. Także kult św. Faustyny jest rozpowszechniany poza granice mojej parafii, gdyż księża polscy  pracujący w mojej diecezji przygotowują nabożeństwa w swoich parafiach, na które pożyczają ode mnie relikwie. 

Ks. Piotr Pochopień