Niepełnosprawni z Piekoszowa odwiedzili Kapucynów

Jak co roku w Wielkim Poście - mieszkańcy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie odwiedzili Ojców Kapucynów w Kielcach. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ksiądz Dyrektor Jan Jagiełka.

W homilii, nawiązując do troski Pana Jezusa o sprzyjający do modlitwy klimat w świątyni jerozolimskiej, uwrażliwiał na potrzebę pielęgnowania ładu i harmonii w sercu człowieka, w jego życiu i w sprawach, które składają się na jego codzienność. - „Nie wolno zagracić swojego serca, umysłu i życia czymś nieodpowiednim. Gdyby tak, było, należałoby zaprosić Jezusa, by pomógł usunąć to, co szkodliwe i nie potrzebne” – mówił ks. Jagiełka

Kaznodzieja uświadomił, że przykazania, jakkolwiek niektóre posiadają formę zakazu: „Nie będziesz …”, nie zniewalają człowieka. Dokładnie odwrotnie: chronią go przed zniewoleniem oraz pozwalają się z niego wydostać temu, kto weń się uwikłał.

Ks. Dyrektor podziękował także członkom Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”, Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Nadzieja, Stowarzyszenia Na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kielce oraz innym osobom, które przybyły, czasem z daleka, na to integracyjne i formacyjne spotkanie.

Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowali i przeprowadzili członkowie wspólnoty Drabina, działającej przy Duszpasterstwie Akademickim Ojców Kapucynów.